Village Link ကုမၸဏီ၏ “ထြက္တိုး” စိုက္ပ်ိဳးေရး မိုဘိုင္းအပလီေကးရွင္း အာဆီယံ အေကာင္းဆုံး စိုက္ပ်ိဳးေရးနည္းပညာ စြန႔္ဦးတီထြင္ဆုရ

22 ဇန်နဝါရီ 2020

ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီလ၂၂ ရက္၊ ၂၀၂၀။ ။ စိုက္ပ်ိဳးေရးနည္းပညာကုမၸဏီ Village Link သည္ အေရွ႕ေတာင္ အာရွေဒသတြင္း အေကာင္းဆုံးစိုက္ပ်ိဳးေရးနည္းပညာဆု (ASEAN Rice Bowl Startup Award) ကို ရရွိခဲ့ သည္။ ၄င္းမတိုင္မီက ၂၀၁၉ ခုႏွစ္အတြက္ ႏိုင္ငံတြင္း အေကာင္းဆုံး စိုက္ပ်ိဳးေရးနည္းပညာဆုကို လည္းရရွိခဲ့ ပါတယ္။

Village Link ကုမၸဏီသည္ ပၪၥမအႀကိမ္ေျမာက္ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ အာဆီယံအဆင့္ စြန႔္ဦးတီထြင္သူ ဆုေ႐ြးခ်ယ္ပြဲတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံကိုယ္စားျပဳအေနျဖင့္ ဆြတ္ခူးရရွိျခင္းျဖစ္ၿပီး ယခုဆုသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ဆုေ႐ြးခ်ယ္ေပးခ်ိန္မွစတင္၍ စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑အတြက္ ပထမဦးဆုံး ဆြတ္ခူးရရွိျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာ့ဩဘာလုပ္ငန္းစုသည္ Village Link ကုမၸဏီ၏ အဓိကရွယ္ယာရွင္အျဖစ္ ပါဝင္ပါသည္။

“ကြၽန္ေတာ္တို႔ကုမၸဏီေနနဲ႔ အာဆီယံအဆင့္ ASEAN Rice Bowl Startup ဆုေပးပြဲမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကိုယ္စားျပဳ ပထမဦးဆုံး အေနျဖင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးနည္းပညာ က႑အတြက္ ဆြတ္ခူးရရွိျခင္းကို ဂုဏ္ယူ ဝမ္းေျမာက္မိပါတယ္။ ယခုလိုဆုရယူႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ စိုက္ပ်ိဳးေရးအခန္းက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ကို အာဆီယံေဒသတြင္းမွာ အာ႐ုံစိုက္မႈမ်ားလာမွာပါ” ဟု Village Link ကုမၸဏီရဲ႕ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ ဦးေအဒရီယန္စိုးျမင့္မွ ေျပာၾကားပါတယ္။ ဒီဆု ဆြတ္ခူးရရွိႏိုင္ျခင္းဟာ ကြၽန္ေတာ္တို႔အဖြဲ႕အစည္းရဲ႕ ႀကိဳးစား ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားႏွင့္အတူ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားရဲ႕ ပူးေပါင္းပါဝင္ ပံ့ပိုးမႈမ်ားလည္း ပါဝင္ ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံ စားနပ္ရိကၡာဖူလုံေစေရးအတြက္ ေနပူမိုး႐ြာမေရွာင္ ပင္ပင္ပန္းပန္း အလုပ္လုပ္ ၾကတဲ့ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား အားလုံးအတြက္ ပိုမိုႀကိဳးစားေဆာင္႐ြက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။” ဟု
ဆက္ လက္ေျပာဆိုပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ ျပည္တြင္းအသားတင္ကုန္ထုတ္လုပ္မႈရဲ႕ ၃၈% ရွိတဲ့ စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အတြက္ Village Link ကုမၸဏီအေနျဖင့္ အသိပညာႏွင့္ ဗဟုသုတ အရင္းအျမစ္မ်ား ပိုမိုမ်ားျပား ျမႇင့္တင္ ႏိုင္ေရးအတြက္ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ အႀကီးမားဆုံးစိုက္ပ်ိဳးေရးကြန္ယက္အေနနဲ႔ လူသိမ်ားထင္ရွားတဲ့ “ထြက္တိုး” မိုဘိုင္းဖုန္း အပလီေကးရွင္းဟာဆိုရင္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား သီးႏွံ အရည္အေသြးႏွင့္ အထြက္ႏႈန္းတိုးတက္ ျမင့္မားေစေရးအတြက္ အသိပညာ၊ ဗဟုသုတႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရး နည္းလမ္းမ်ား အလြယ္တကူရရွိေစရန္ တီထြင္ဖန္တီးထားျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ေက်းလက္ႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးနယ္ပယ္မ်ားတြင္ မိုဘိုင္းဖုန္း သုံးစြဲလာမႈ အရွိန္အဟုန္ျမင့္မားလာျခင္းႏွင့္အတူ “ထြက္တိုး” သည္ ေတာင္သူအစုအဖြဲ႕မ်ားအတြက္ တိုက္႐ိုက္အျပန္အလွန္စာပို႔ႏိုင္ျခင္း၊ ရာသီဥတုအေျပာင္းအလဲ အ‌ေျခအေနမ်ားကို အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီသိရွိႏိုင္ျခင္း၊ ကုန္စည္သီးႏွံေဈးႏႈန္းသိရွိႏိုင္ျခင္း ႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ေရာင္းဝယ္သူမ်ားအၾကား ခ်ိတ္ဆက္ပံ့ပိုးေပးျခင္း စသည္ တို႔ကိုေဆာင္႐ြက္ေပးလ်က္ရွိပါတယ္။

၂၀၁၉ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလအထိ “ထြက္တိုး” ကို ရယူအသုံးျပဳသူေပါင္း ၄သိန္းခြဲေက်ာ္ရွိၿပီး ေတာင္သူမ်ား၏ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ဆိုင္ေသာ ေမးခြန္းေပါင္း ၄ေသာင္းေက်ာ္ကို ေျဖဆိုေပးခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ “ထြက္တိုး” စိုက္ပ်ိဳးေရးမိုဘိုင္းဖုန္း အပလီေကးရွင္းသည္ နယ္သာလန္ႏိုင္ငံအေျခစိုက္ Natherland Space Office(NSO) ၏ Geodata for Agriculture and Water(G4AW) ပ႐ိုဂရမ္ရဲ႕အစိတ္အပိုင္း တစ္ခုျဖစ္ေသာ (MyVAS4Agri) project ကို လက္တြဲ ေဖာ္ေဆာင္ေပးေနျခင္းလည္းျဖစ္ပါတယ္။

Village Link ကုမၸဏီသည္ MyVAS4Agri project အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုအေနျဖင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အသုံးျပဳသူေတာင္သူမ်ားအတြက္ ၿဂိဳလ္တုနည္းပညာအသုံးျပဳ စိုက္ပ်ိဳးေရး ဝန္ေဆာင္မႈ (VLSS) ကိုလည္း စတင္မိတ္ဆက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ ရွိပါသည္။

အဆိုပါ ဝန္ေဆာင္မႈသည္ စိုက္ပ်ိဳးေရးဆိုင္ရာ ၿဂိဳလ္တုသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ေျမျပင္သတင္း အခ်က္မ်ား ေပါင္းစပ္ၿပီး လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ အဖြဲ႕ အစည္းမ်ားအတြက္ ၎တို႔၏ လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားႏွင့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ ျခင္းဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ မ်ားစြာအေထာက္အကူျပဳ စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမႇင့္တင္ေပးႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

ၿဂိဳလ္တုနည္းပညာအသုံးျပဳ စိုက္ပ်ိဳးေရး ဝန္ေဆာင္မႈ (VLSS) တြင္ ေနရာေဒသအလိုက္ မိုးေလဝသ ေလ့လာ ေစာင့္ၾကည့္မႈမ်ား၊ ခန္႔မွန္းခ်က္မ်ား၊ သီးႏွံအမ်ိဳးအစားခြဲျခားျခင္း၊ သီးႏွံပင္ ႀကီးထြားမႈအဆင့္မ်ား၊ ေရလႊမ္း မိုးမႈ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းတို႔အျပင္ အျခားေသာ ကိစၥရပ္မ်ား ပါဝင္လ်က္ရွိပါတယ္။ စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑ တြင္ ပါဝင္ပတ္သက္ေသာ စိုက္ပ်ိဳးေရးသြင္းအားစု ကုမၸဏီမ်ား၊ ကုန္သည္ပြဲစားမ်ား၊ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္ကုန္ ေရာင္းခ်သူမ်ား၊ ေငြေခ်းလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အျခားေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြက္ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားစြာရရွိ
ေစႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

ၿဂိဳလ္တုနည္းပညာအသုံးျပဳ စိုက္ပ်ိဳးေရး ဝန္ေဆာင္မႈ (VLSS) သည္ ယခုအခ်ိန္တြင္ ေတာင္သူလယ္သမား မ်ားအတြက္ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ မိုးေလဝသခန္႔မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို “ထြက္တိုး” အပလီေကးရွင္း မွတဆင့္ ေပးပို႔ေပးလ်က္ရွိပါသည္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား အသုံးျပဳ ျခင္းကိုမူ ၂၀၂၀ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ေနာက္ဆုံးပတ္တြင္ စတင္ဝန္ေဆာင္မႈေပးႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

ASEAN Rice Bowl Start-up Awards ဆုအတြက္ ထိပ္သီးအဆင့္ ေဆြးေႏြးပြဲ အခမ္းအနားကို မေလးရွား ႏိုင္ငံ ကြာလာလမ္ပူၿမိဳ႕တြင္ ႏွစ္ရက္တိုင္တိုင္က်င္းပခဲ့ပါသည္။ ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ကမာၻ႔အဆင့္မီ ထင္ရွား ေကာင္းမြန္ေသာ တီထြင္ဖန္တီးျခင္းမ်ား ေပၚထြန္းလာေစရန္ႏွင့္ စတင္လုပ္ေဆာင္သူမ်ားကို အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ အာဆီယံေဒသတြင္း အေတြးအျမင္မ်ား တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေရး အေၾကာင္းမ်ား ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။ အဆိုပါ ေဆြးေႏြးပြဲကို သတင္းမီဒီယာမ်ား၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား၊ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားမွ အစိုးရတာဝန္ရွိသူမ်ား၊ စြန႔္ဦးတီထြင္ဖန္တီးသူအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္အဖြဲ႕အစည္းေပါင္း ၄၀၀ ေက်ာ္ တက္ေရာက္ခဲ့တယ္ဟု သိရပါသည္။

‹ Return to articles page

If you are passionate about agriculture and believe in its significance in changing lives, join us

Explore a career with us