မြန်မာ့သြဘာ၏မှတ်တမ်း

၃.၅
သန်း

(စိုက်ပျိုးရေးအပေါ် မှီခိုနေသည့် မြန်မာနိုင်ငံရှိမိသားစုအရေအတွက်)

၆၀
%

(စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍတွင် လုပ်ကိုင်နေသည့် မြန်မာနိုင်ငံရှိလုပ်သားရာခိုင်နှုန်း)

၃၈
%

(မြန်မာနိုင်ငံဂျီဒီပီ၏ ၃၈% ကိုစိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍမှ ရရှိ)

အမေရိကန်ဒေါ်လာ
အမေရိကန်ဒေါ်လာ
၁ ဘီလီယံ

(မြန်မာနိုင်ငံမှ ပဲထွက်ကုန် တင်ပို့မှုတန်ဖိုး)

၁၉၉၅ ခုနှစ်တွင် စတင်တည်ထောင်ခဲ့သောမြန်မာ့သြဘာသည် မြန်မာနိုင်ငံစိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာ၏ အကြီးဆုံးထုတ်လုပ်သူနှင့် ဖြန့်ချိသူဖြစ်ပြီးသီးနှံကာကွယ်ရေး၊ သီးနှံအာဟာရ ဖြည့်တင်းရေး နှင့် အရည်အသွေးမြင့် မျိုးစေ့များအပေါ်တွင် အထူးအာရုံစိုက် လုပ်ဆောင်လျှက်ရှိသည်။

၁၅၀၀
စိုက်ပျိုးရေးပညာရှင်ပေါင်း
၃.၅
သန်း
စိုက်ပျိုးရေးအိမ်ထောင်စုပေါင်း

ယခုအချိန်တွင် စိုက်ပျိုးရေးကိုအဓိကလုပ်ကိုင်နေသည့် ကျေးလက်ဒေသရှိအိမ်ထောင်စုပေါင်း ၃.၅သန်းအတွက် ကျွန်ုပ်တို့မှ စိုက်ပျိုးရေးပညာရှင်ပေါင်း ၁၅၀၀ ဖြင့် စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍ ကွင်းဆက်တစ်ခုလုံးတိုးတက်အောင် ဘက်စုံနည်းလမ်းများဖြင့် အဖြေရှာပံ့ပိုးပေးလျက်ရှိသည်။

ခံယူချက်သဘောထား

တောင်သူဦးကြီးများအတွက်အရည်အသွေးမြင့်မားပြီးရေရှည်တည်တံ့မည့် နည်းလမ်းများဖြင့့် ဝန်ဆောင်မှုများပေးသွားရန်၊ ၎င်းတို့၏ လူနေမှုအသိုင်းအဝိုင်း ပိုမိုပြည့်စုံမြင့်မားလာစေရန်အခွင့်အလမ်းများဖန်တီးပေးခြင်းတို့ပင်ဖြစ်သည်။

ရည်ရွယ်ချက်

တောင်သူဦးကြီးများ၏ လူနေမှုဘ၀ မြင့်မားစေရေးအတွက် စိုက်ပျိုးရေးဆိုင်ရာဘက်စုံဖြေရှင်းချက်များဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ အနာဂတ်စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍကိုပုံဖော်သွားရန်ဖြစ်သည်။

ကျွန်ုပ်တို့၏ အရည်အသွေးပြည့်ဝသည့် စိုက်ပျိုးရေးသွင်းအားစုမျိုးစုံနှင့် များပြားလှသောသုံးစွဲသူများဖြင့် အသေးစားချေးငွေလုပ်ငန်း၊ supply chain နှင့် စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာအတွက် ထောက်ပံ့မှုများပေးသွားရန်ဖြစ်သည်။

မြန်မာ့သြဘာလုပ်ငန်းစု

အမှတ် ၉၅ (အေ)၊ ကျိုက်ဝိုင်းဘုရားလမ်း၊
၈မိုင်၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်။
+၉၅ (၁) ၆၆၃၃၉၉, +၉၅ (၁) ၆၆၃၅၃၆