မြန်မာ့သြဘာလုပ်ငန်းစုသည် မြန်မာစိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍကို ဦးဆောင်နေသည့် လုပ်ငန်းစုအဖွဲ့အစည်း ဖြစ်ပါသည်။

ပိုမိုသိရှိရန်

ကျွန်ုပ်တို့ကဘယ်သူတွေလဲ။

မြန်မာ့သြဘာလုပ်ငန်းစုသည် မြန်မာ့စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာကဏ္ဍ၏ အကြီးဆုံးထုတ်လုပ်သူနှင့် ဖြန့်ချိသူဖြစ်သည်။

ပိုမိုသိရှိရန်

ကျွန်ုပ်တို့တွေဘာလုပ်လဲ။

စိုက်ပျိုးရေးကို အဓိကလုပ်ကိုင်နေသည့် ကျေးလက်ဒေသရှိ အိမ်ထောင်စုပေါင်း ၃.၅ သန်းအားမြန်မာ့သြဘာမှ ဘက်စုံနည်းလမ်းများဖြင့် အဖြေရှာပံ့ပိုးပေး၍ စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍ ကွင်းဆက်တစ်ခုလုံး တိုးတက်အောင် လုပ်ဆောင်လျက်ရှိသည်။

မြန်မာ့သြဘာ၏ထုတ်ကုန်နှင့် ဝန်ဆောင်မှုများ

ကော်ပိုရိတ် စီမံအုပ်ချုပ်မှု

လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးလူမှုအသိုင်းအဝိုင်းဖွံ့ဖြိုးဝေစည်တိုးတက်ရေးကို ဦးတည်ချက်ထား ဆောင်ရွက်လုပ်ကိုင်နေသည့် မြန်မာ့သြဘာလုပ်ငန်းစုအနေဖြင့် ကောင်းမွန်သော ကော်ပိုရိတ်စီမံအုပ်ချုပ်မှုသည် ဦးတည်ချက်အတွက်အရေးပါပြီး ကျင့်သုံးရမည့် လမ်းစဉ်ဟု ခံယူပါသည်။

ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်

စိုက်ပျိုးရေးကိုချစ်မြတ်နိုးပြီးစိုက်ပျိုးရေးဖြင့် ဘဝအရည်အသွေး မြှင့်တင်ရာတွင် စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍ၏ အရေးပါမှုကို ယုံကြည်သူများကိုဖိတ်ခေါ်လိုပါသည်။

အလုပ်ရှာရန်

Connecting farmers and agriculture professionals in a single platform.

Questions & Answers

Crop Price

Call Centre

DM Code (Loyalty)

DOWNLOAD NOW

Connecting farmers and agriculture
professionals in a single platform.

Questions & Answers
Crop Price
Call Centre
DM Code (Loyalty)
DOWNLOAD NOW

မြန်မာ့သြဘာလုပ်ငန်းစု

အမှတ် ၉၅ (အေ)၊ ကျိုက်ဝိုင်းဘုရားလမ်း၊
၈မိုင်၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်။
+၉၅ (၁) ၆၆၃၃၉၉, +၉၅ (၁) ၆၆၃၅၃၆