မြန်မာ့သြဘာ၏ နှုန်းစံတန်ဖိုး

၀န်ထမ်းခေါ်ယူခြင်း

Product Evaluation Manager (M/F – 2 Openings)

 • စိုက်ပျိုးရေးတက္ကသိုလ်(သို့) စိုက်ပျိုးရေးသိပ္ပံမှ ဘွဲ့ရရှိပြီး နေရာမရွေး တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်သူ ဖြစ်ရမည်။
 • စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ (၅)နှစ် ရှိသူဖြစ်ရမည် ဖြစ်ပြီး မျိုးစေ့လုပ်ငန်းကို စိတ်ဝင်စားသူဖြစ်ရမည်။
 • သီးနှံပင်များကို ကိုယ်တိုင် စိုက်ပျိုးနိုင်သူဖြစ်ပြီး အကဲဖြတ်နိုင်သူ ဖြစ်ရမည်။
 • အင်္ဂလိပ်စာကိုကောင်းစွာ ရေး၊ ဖတ်၊ ပြောနိုင်သူဖြစ်ရမည်။
လျှောက်ထားရန်

Assistant Trial Manager (M/F – 2 Openings)

 • စိုက်ပျိုးရေးတက္ကသိုလ်(သို့) စိုက်ပျိုးရေးသိပ္ပံမှ ဘွဲ့ရရှိပြီး နေရာမရွေး တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်သူ ဖြစ်ရမည်။
 • စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ ရှိသူဖြစ်ရမည် ဖြစ်ပြီး မျိုးစေ့လုပ်ငန်းကို စိတ်ဝင်စားသူဖြစ်ရမည်။
 • သီးနှံပင်များကို ကိုယ်တိုင် စိုက်ပျိုးရန် စိတ်ဝင်စားသူ ဖြစ်ရမည်။
 • ဆိုင်ကယ်မောင်းလိုင်စင်ရှိသူဖြစ်ရပါမည်။
လျှောက်ထားရန်

Internal Auditor (M/F – 2 Openings)

Responsibilities

 1. Professional assessment and management
  • Applies ethical principles and values to the activities undergoing audits.
  • Adheres to the organisation’s key policies, practices and procedures.
  • Discusses ethical conflicts with the audit manager.
  • Acts with due sensitivity where ethical principles are being abused.
  • Exercises due to professional care.
  • Acts as a role model by exemplifying high performance for team members.
 2. Planning
  • Develops and implements plans for professional development for members of the internal audit function.
  • Delegates tasks in a constructive and supportive fashion.
  • Adopts a risk-based approach in accordance with The IPPF for annual audit plan, and adjusts accordingly when required.
 3. Audit Engagement
  • Define audit scope and present to audit manager for approval.
  • Perform audit procedures to verify that controls are operating through testing and interviewing.
  • Analyses and conduct on effectiveness and efficiency of control environments.
  • Exemplifies and monitors due to professional care when conducting audit assignments.
  • Applies the concepts of controls during audit activities.
  • Takes personal accountability for results delivered in areas of responsibility.
  • Have knowledge of the technical aspects of financial, managerial and cost accounting concepts, standards, systems and reporting processes appropriate to the audit engagements.
  • Willing to maintain curiosity and exercises professional skepticism.
  • Discusses audit findings and their impact professionally and confidently with appropriate levels of the organisation.
  • Prepare internal audit reports to ensure delivery in accordance with agreed timelines.

Requirements

 • 3 years of relevant experience.
 • Strong and thorough knowledge of financial business operations and risk-based auditing.

Qualifications

 • CPA or ACCA
 • Proficiency in Microsoft Office software (especially Word and Excel ) and database software (Accounting software preferred).
လျှောက်ထားရန်

Advocate (1 opening)

လိုအပ်ချက်များ

 • တရားလွတ်တော်ရှေ့နေလိုင်စင် ရှိသူဖြစ်ရမည်။
 • တရားရုံးတွင် တရားမမှု/ပြစ်မှုများအား စွဲဆိုနိုင်၍ အစ/အဆုံးလိုက်ပါဆောင်ရွက်နိုင်ရမည်။
 • တရားရုံးအဆင့်ဆင့်တွင် အယူခံ/လျှောက်လဲချက် ပြင်ဆင်ပြောဆိုနိုင်သူ၊
  အဆိုလွှာ/ ချေလွှာ/ လျှောက်လဲချက် ရေးသားနိုင်သူဖြစ်ရမည်။
 • အင်္ဂလိပ်/မြန်မာ စာချုပ်အမျိုးမျိုး ရေးသားနိုင်ရမည်။
 • နယ်ခရီးသွားနိုင်ရမည်။
 • သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ အနည်းဆုံး ၃နှစ်ရှိရမည်။
 • အသက် (30~45) နှစ်အတွင်း။
လျှောက်ထားရန်

အလုပ်လျှောက်ထားရန် စိတ်ဝင်စားသူများ

မြန်မာ့သြဘာအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ရန် စိတ်ဝင်စားသူများအနေဖြင့် ၎င်းတို့၏ ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းအကျဉ်းကိုအောက်ဖော်ပြပါ နေရာတွင် ပေးပို့လျှောက်ထားနိုင်သည်။

HR အဖွဲ့ကိုဆက်သွယ်လိုပါက kyawlinhtet@awba-group.com သို့အီးမေးလ်ပို့၍သော်လည်းကောင်း၊ +၉၅ (၁)
၆၆၃၃၉၉ သို့ဖုန်းဆက်၍သော်လည်းကောင်းဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်သည်။


  မြန်မာ့သြဘာလုပ်ငန်းစု

  အမှတ် ၉၅ (အေ)၊ ကျိုက်ဝိုင်းဘုရားလမ်း၊
  ၈မိုင်၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်။
  +၉၅ (၁) ၆၆၃၃၉၉, +၉၅ (၁) ၆၆၃၅၃၆