မြန်မာ့သြဘာ၏ နှုန်းစံတန်ဖိုး

၀န်ထမ်းခေါ်ယူခြင်း

Advocate (1 opening)

လိုအပ်ချက်များ

 • တရားလွတ်တော်ရှေ့နေလိုင်စင် ရှိသူဖြစ်ရမည်။
 • တရားရုံးတွင် တရားမမှု/ပြစ်မှုများအား စွဲဆိုနိုင်၍ အစ/အဆုံးလိုက်ပါဆောင်ရွက်နိုင်ရမည်။
 • တရားရုံးအဆင့်ဆင့်တွင် အယူခံ/လျှောက်လဲချက် ပြင်ဆင်ပြောဆိုနိုင်သူ၊
  အဆိုလွှာ/ ချေလွှာ/ လျှောက်လဲချက် ရေးသားနိုင်သူဖြစ်ရမည်။
 • အင်္ဂလိပ်/မြန်မာ စာချုပ်အမျိုးမျိုး ရေးသားနိုင်ရမည်။
 • နယ်ခရီးသွားနိုင်ရမည်။
 • သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ အနည်းဆုံး ၃နှစ်ရှိရမည်။
 • အသက် (30~45) နှစ်အတွင်း။
လျှောက်ထားရန်

Executive Assistant/English Translator (1 opening)

Responsibilities

 • Support a member of the senior management team in day-to-day activities including:
 • Translation of emails, documents etc.
 • Simultaneous interpretation in meetings etc.
 • Independent project work and general office tasks.

Requirements

 • 25-30 years old (Female or Male)
 • Holds a recognised university degree
 • Has had some years of work/business experience working with Foreigners and is eager to be part of one of the leading agricultural businesses of Myanmar.
 • Flexible, hungry to learn, have a good degree of ambition and strong fluency in English and Burmese – both written and oral.
 • The candidate should also be willing to take on own project tasks and complete them to a high standard.
လျှောက်ထားရန်

Junior Maintenance Engineer (1 Opening)

Responsibilities

 • To ensure that industrial machinery and equipment run smoothly and reliably
 • Planning and undertaking scheduled maintenance
 • Responding to breakdowns, diagnosing faults, repairing equipment
 • Factory Location: Yangon, Hmawbi Tsp.

Requirements

 • B.E (MP/EP), or A.G.T.I (MP/EP)
 • Male, Age (25~35)
လျှောက်ထားရန်

အလုပ်လျှောက်ထားရန် စိတ်ဝင်စားသူများ

မြန်မာ့သြဘာအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ရန် စိတ်ဝင်စားသူများအနေဖြင့် ၎င်းတို့၏ ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းအကျဉ်းကိုအောက်ဖော်ပြပါ နေရာတွင် ပေးပို့လျှောက်ထားနိုင်သည်။

HR အဖွဲ့ကိုဆက်သွယ်လိုပါက kyawlinhtet@awba-group.com သို့အီးမေးလ်ပို့၍သော်လည်းကောင်း၊ +၉၅ (၁)
၆၆၃၃၉၉ သို့ဖုန်းဆက်၍သော်လည်းကောင်းဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်သည်။


မြန်မာ့သြဘာလုပ်ငန်းစု

အမှတ် ၉၅ (အေ)၊ ကျိုက်ဝိုင်းဘုရားလမ်း၊
၈မိုင်၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်။
+၉၅ (၁) ၆၆၃၃၉၉, +၉၅ (၁) ၆၆၃၅၃၆