အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း2018-05-23T11:56:46+00:00

မြန်မာ့သြဘာ၏ နှုန်းစံတန်ဖိုး

၀န်ထမ်းခေါ်ယူခြင်း

အတွင်ရေးမှူး (၁ ဦး)

လုပ်ဆောင်ရမည့် လုပ်ငန်းတာဝန်များ

 • အချက်အလက်စီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့် ဖိုင်တွဲခြင်းများအပါအဝင် ရုံးတွင်းရှိလုပ်ငန်းဆောင်တာများကိုစီမံခန့်ခွဲရန်။
 • ခရီးစဉ်များစီစဉ်ခြင်း၊ လိုအပ်သည့် ဗီဇာများ နှင့် တည်းခိုရန်နေရာများစီစဉ်ခြင်း၊ လိုအပ်ပါကရံဖန်ရံခါ လုပ်ငန်းစု CEO နှင့် ခရီးထွက်ရန်။
 • အစည်းအဝေးများတွင် လိုအပ်သည်များကိုရေးမှတ်သားခြင်း နှင့် presentations များအတွက် ကူညီပေးရန်။
 • ဖုန်းအဝင်ခေါ်ဆိုမှုများနှင့် စုံစမ်းမေးမြန်းမှုများကိုလိုအပ်သလိုဖြေကြားပေးရန်။
 • ဧည့်သည်တော်များနှင့် နှုတ်ခွန်းဆက်တွေ့ဆုံနိုင်ရန်။
 • အစည်းအဝေး အချိန်ဇယားများကိုစီမံခန့်ခွဲမှတ်သားထားရန်။

လိုအပ်ချက်များ

 • ဘွဲ့ရဖြစ်ရမည်။
 • အတွင်းရေးမှူးအတွေ့အကြုံရှိပါကဦးစားပေးမည်။
 • အသက် ၂၅ နှစ်မှ ၃၅ နှစ်ကြားအမျိုးသား ဖြစ်ရမည်။
 • အကျင့်စာရိတ္တ ကောင်းမွန်ရမည်။
 • ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ရှိရမည်။
 • အင်္ဂလိပ်စာတက်ကျွမ်းပြီးဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်ရမည်။
 • အပြောင်းအလဲကိုလက်ခံနိုင်ခြင်း၊ ဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်ခြင်း၊ အလုပ်ဖိစီးမှုဒဏ်ကိုခံနိုင်ရည်ရှိခြင်း၊ ပိရိသေသပ်စွာလုပ်ကိုင်နိုင်ခြင်း နှင့် ကွန်ပျူတာသုံးတက်နိုင်ခြင်းတို့ လိုအပ်သည်။
လျှောက်ထားရန်

စာရင်းစစ်မန်နေဂျာ (၁ဦး)

လုပ်ဆောင်ရမည့် လုပ်ငန်းတာဝန်များ

၁။ ကျွမ်းကျင်စွာစီမံခန့်ခွဲမှု

 • အဖွဲ့အစည်း၏ စာရင်းစစ်လုပ်ငန်းဆောင်တာများနှင့် ၎င်းတို့၏တန်ဖိုးကိုကိုယ်စားပြုနိုင်ရန်။
 • သတ်မှတ်ထားသောအခြေခံကျင့်ဝတ်တန်ဖိုးများကိုကိုယ်စားပြုနိုင်ရန်။
 • သတ်မှတ်ထားသောအခြေခံကျင့်ဝတ်များအား အလွှဲသုံးစာလုပ်မှုကိုထိရောက်စွာဖြေရှင်းပေးရန်။
 • မိမိကိုယ်ကိုရပ်တည်နိုင်ပြီးအခြေအနေအရပ်ရပ်ကိုမှန်ကန်စွာသုံးသပ်ရန်၊ လျှို့ဝှက်စွာလုပ်ဆောင်တတ်ပြီးအများ၏ ယုံကြည်မှုကိုရရှိရန်။
 • စာရင်းစစ်များ၏လုပ်ရည်ကိုင်ရည်ပိုမိုတိုးတက်ကောင်းမွန်လာအောင် သင်ကြားပြသပေးရန်။
 • ကုမ္ပဏီတွင်းစာရင်းစစ်များနှင့် စာရင်းစစ်လုပ်ငန်းဆောင်တာများအတွက် စံချိန်စံညွှန်းများသတ်မှတ်ထားရှိရန်။

၂။ စီမံရေးဆွဲခြင်း

 • စာရင်းစစ်စာရွက်စာတမ်းများ (IA Charter) ကို ပြင်ဆင်ရန်။
 • စာရင်းစစ်ခြင်း၏ အဓိကရည်ရွယ်ချက်များနှင့် အစီအစဉ်များကိုစီစစ်ရေးဆွဲရန်။
 • နှစ်စဉ် စာရင်းစစ်အစီအစဉ်ကို IPPF နှင့်အညီစီမံရေးဆွဲပြီး ပြန်လည်သုံးသပ်ကာလိုအပ်ပါက ပြုပြင်မှုများပြုလုပ်ရန်။
 • စာရင်းစစ်ခြင်းအတွက်လိုအပ်သည့် အချိန်ဇယား၊ ကုန်ကျစရိတ် နှင့် လူအင်အားကိုစီမံခန့်ခွဲရန်။
 • ဘဏ္ဍာရေးနှင့် လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုအပိုင်းကိုကိုင်တွယ်သည့် စာရင်းစစ်များအနေဖြင့် ရလဒ်များကိုသတ်မှတ်ချိန်အတွင်းပေးအပ်နိုင်အောင် စီမံခန့်ခွဲရန်။

၃။စာရင်းစစ်လုပ်ဆောင်ပုံ

  • ဖြစ်နိုင်ချေရှိသည့် အကြောင်းအရာများနှင့် ကုမ္ပဏီအပေါ် အကျိုးသက်ရောက်နိုင်သည့် အချက်များအပေါ်မူတည်၍ စာရင်းစစ်လုပ်ဆောင်ပုံအစီအစဉ်ကိုရေးဆွဲရန်။
  • ဝန်ထမ်းများ၏ လုပ်ရည်ကိုင်ရည်ကိုအကဲခတ်စောင့်ကြည့်ပြီး ၎င်းတို့ မျှော်မှန်းထားသည့် ပန်းတိုင်သို့ရောက်ရှိအောင် အကြံဉာဏ်ပေးကူညီဖေးမရန်။
  • ကောင်းမွန်သည့် လုပ်ဆောင်မှုများရရှိရန် စာရင်းစစ်များနှင့် စာရင်းစစ်အစီအစဉ်များကိုထိရောက်စွာစီမံခန့်ခွဲရန်။
  • ကုမ္ပဏီအတွင်းလုံလောက်သောထိန်းချုပ်မှုများရှိရန် နှင့် လိုအပ်သည့် ထိန်းချုပ်မှု နည်းစနစ်အသစ်များကိုအကောင်အထည်ဖော်ရန်။
  • ကုမ္ပဏီ၏ စာရင်းကိုင်မှုဝါဒများနှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကိုအခါအားလျော်စွာ ပြန်လည်သုံးသပ်အကြံပြုရန်။
  • ပိုမိုကောင်းမွန်သည့် ကုမ္ပဏီတွင်းထိန်းချုပ်မှုများအတွက် ပေးအပ်သောအဆိုပြုချက်များကိုကုမ္ပဏီ၏ရည်ရွယ်ချက်များ၊ လုပ်ဆောင်နိုင်မှုတို့နှင့် သဟဇာတရှိအောင် ပြုလုပ်ရန်။

၄။ အစီရင်ခံမှု

  • လုပ်ငန်းစု၏ စာရင်းစစ်မန်နေဂျာသို႔အစီရင်ခံရန်၊ စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီဝင်များသို႔လည်း လိုအပ်သလိုအစီရင်ခံရန်။
  • စာရင်းစစ်အစီရင်ခံစာများကိုအကြီးတန်းစီမံအုပ်ချုပ်သူများသာမကလုပ်ငန်းဆိုင်ရာစီမံအုပ်ချုပ်သူများပါ သိရှိအောင် အကြောင်းကြားရန်။
  • စာရင်းစစ် အစီအစဉ်များနှင့် အချိန်ဇယားများကိုအဆိုပြုတင်သွင်းရန်။
  • အခါအားလျော်စွာပြုလုပ်သည့် စာရင်းစစ်အစီရင်ခံစာ၏ ရလဒ်အနှစ်ချုပ်များကိုစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ထံသို့ ပေးပို့ရန်။
  • အရေးကြီးသောစစ်ဆေးရရှိချက်များကိုစီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီဝင်များ သိရှိအောင် အကြောင်းကြားရန်။

လိုအပ်ချက်များ

 • CPA လက်မှတ်ရစာရင်းစစ် သင်တန်းဆင်းဖြစ်ရမည်။ လိုင်စင်ရစာရင်းစစ်ဖြစ်ရမည်။ အမျိုးသား (သို့) အမျိုးသမီးလျှောက်ထားနိုင်သည်။
 • စာရင်းစစ်အတွေ့အကြုံ ၅ နှစ်ရှိသူဖြစ်ရမည်။
 • စာရင်းစစ်အဖွဲ့ကိုဦးဆောင် စီမံခန့်ခွဲနိုင်ရမည်။
 • အချိန်တိကျမှု နှင့် အရေးအသား၊ အပြောအဆိုပြေပြစ်ကောင်းမွန်ရမည်။
 • ကိုယ်ပိုင် သုံးသပ်လေ့လာနိုင်ရမည်။
 • စိတ်ဖိစီးမှုဒဏ် ခံနိုင်ရမည်။
 • ရိုးသား၍ အကျင့်စာရိတ္တကောင်းမွန်ရမည်။ ချမှတ်ထားသောစာရင်းစစ် စံချိန်စံညွှန်းများကိုလိုက်နာရမည်။
လျှောက်ထားရန်

စာရင်းစစ် (၂ ဦး)

လုပ်ဆောင်ရမည့် လုပ်ငန်းတာဝန်များ

၁။ ကျွမ်းကျင်စွာစီမံခန့်ခွဲမှု

 • သတ်မှတ်ထားသောအခြေခံကျင့်ဝတ်စည်းမျဉ်းများကို လိုက်နာကျင့်သုံးရန်။
 • အဖွဲ့အစည်းမှ ချမှတ်ထားသော မူဝါဒ၊ အလေ့အကျင့်နှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကိုလိုက်နာရန်။
 • ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာ ပြသနာများရှိပါကစာရင်းစစ်မန်နေဂျာနှင့်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးရန်။
 • သတ်မှတ်ထားသောအခြေခံကျင့်ဝတ်များအား အလွှဲသုံးစာပြုလုပ်မှုကိုထိရောက်စွာဖြေရှင်းပေးရန်။
 • လုပ်ငန်းဆောင်တာများကိုဂရုတစိုက်သေချာစွာလုပ်ကိုင်ရန်။
 • အဖွဲ့သားများအတုယူနိုင်သည့် စံပြဝန်ထမ်းကောင်းဖြစ်အောင် ကြိုးစားရန်။

၂။ စီမံရေးဆွဲခြင်း

 • စာရင်းစစ်အဖွဲ့ဝင်များ လုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန် သင့်လျော်သည့် အစီအစဉ် စီမံကိန်းများရေးဆွဲအကောင်အထည်ဖော်ရန်။
 • လုပ်ငန်းဆောင်တာများကိုမှန်ကန်စွာ တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ရန်။
 • IPPF နှင့်အညီစီမံရေးဆွဲထားသည့် နှစ်စဉ်စာရင်းစစ်အစီအစဉ်အတိုင်းလိုက်နာဆောင်ရွက်ရန် နှင့်လိုအပ်ပါက ပြုပြင်မှုများပြုလုပ်ရန်။

၃။ စာရင်းစစ်လုပ်ဆောင်ပုံ

 • စာရင်းစစ်လုပ်ငန်းဆောင်တာများကိုသတ်မှတ်ပြီးစာရင်းစစ်မန်နေဂျာ၏ ထောက်ခံချက် ရရှိအောင် လုပ်ဆောင်ရန်။
 • ချမှတ်ထားသောစာရင်းစစ်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများဖြစ်သည့် စမ်းသပ်မေးမြန်းခြင်းများကိုအသုံးပြုပြီးထိန်းချုပ်မှုများပြုလုပ်ရန်။
 • အဖွဲ့အစည်း၏ ထိန်းချုပ်မှုစနစ် ထိရောက်မှုရှိ၊မရှိုဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ရန်။
 • စာရင်းစစ်တာဝန်များလုပ်ဆောင်နေစဉ် ဂရုတစိုက် သေချာစွာဆောင်ရွက်ရန်။
 • စာရင်းစစ်ရာတွင် ထိန်းချုပ်မှုနည်းစနစ်များကိုပါ ထည့်သွင်းအသုံးပြုရန်။
 • ရရှိသည့် ရလဒ်များအတွက် မိမိကိုယ်တိုင် တာဝန်ယူနိုင်ရန်။
 • စာရင်းစစ်လုပ်ဆောင်မှုအတွက် လိုအပ်သည့် ဘဏ္ဍာရေး၊ စီမံခန့်ခွဲမှု နှင့် ကုန်ကျစရိတ်တွက်ချက်မှုဆိုင်ရာအသိပညာများအပြင် စံနှုန်းများ၊ နည်းစနစ်နှင့် အစီအရင်ခံမှုဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်များကိုပါ သိရှိနားလည်ရန်။
 • လုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာသိရှိလေ့လာလိုစိတ်နှင့် အကြိမ်ကြိမ်ဆန်းစစ်လေ့လာမှုများ ပြုလုပ်ရန်။
 • စာရင်းစစ်အစီရင်ခံစာများကိုသတ်မှတ်ချိန်အတွင်း ပြီးစီးအောင် လုပ်ဆောင်ရန်။

လိုအပ်ချက်များ

 • ဘဏ္ဍာရေးစာရင်းစစ်အပိုင်းနှင့်risk-based စာရင်းစစ်အပိုင်းတွင် ၃ နှစ်ကြာအတွေ့အကြုံရှိရမည်။

အရည်အချင်းများ

 • CPA (သို့) ACCA လက်မှတ်ရရှိထားသူ ဖြစ်ရမည်။
 • Microsoft Office (Word နှင့် Excel) နှင့် ဒေတာစနစ် ကျွမ်းကျင်ရမည်။
လျှောက်ထားရန်

လက်ထောက်စက်ရုံမန်နေဂျာ (၁ ဦး)

လုပ်ဆောင်ရမည့် လုပ်ငန်းတာဝန်များ

 • နေ့စဉ်လုပ်ဆောင်ရမည့် လုပ်ငန်းဆောင်တာများကိုစီမံခန့်ခွဲလမ်းညွှန်ပြသရန်။
 • ထုတ်လုပ်မှုကို မြှင့်တင်ရန်၊ ပြောင်းလဲမှုကိုလက်ခံနိုင်ရန် နှင့် အရည်အသွေးအပေါ် ထိခိုက်ခြင်းမရှိဘဲကုန်ကျစရိတ်လျော့ချခြင်းတို့ကိုလုပ်ဆောင်ရန်။
 • ထုတ်လုပ်မှု၊ ကုန်ပစ္စည်းအရည်အသွေးနှင့် ကုန်ပစ္စည်းပို့ဆောင်ခြင်းတို့ကိုတာဝန်ယူရန်။
 • အရင်းအမြစ်များကိုအကျိုးရှိစွာအသုံးချကာအကောင်းဆုံးရလဒ်များရရှိအောင် လုပ်ဆောင်ရန်။
 • လုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်ရာတွင် ပိုမိုအာရုံစိုက် သေချာစွာလုပ်ဆောင်နိုင်ရန် သင့်လျော်သည့်နည်းဗျူဟာများကိုအကောင်အထည်ဖော်ရန်။
 • ပိုမိုကောင်းမွန်သည့် လုပ်ဆောင်မှုများအတွက် လုပ်ငန်းဆောင်တာများကိုစောင့်ကြည့်ကာ ပြုပြင်မှုများပြုလုပ်ရန်။
 • စက်ရုံအတွင်းဘေးကင်းလုံခြုံမှုအတွက် လိုအပ်သည့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကိုလိုက်နာရန်။

လိုအပ်ချက်များ

 • ဓာတုအင်ဂျီနီယာ (သို့) စက်မှုအင်ဂျင်နီယာဘွဲ့ရတစ်ဦးဖြစ်ရမည်။
 • သက်ဆိုင်ရာနယ်ပယ်၏ စီမံခန့်ခွဲမှုအပိုင်းတွင် အတွေ့အကြုံရှိသူဖြစ်ရမည်။
 • အသက် ၃၀ မှ ၄၅ နှစ်အကြားအမျိုးသားဖြစ်ရမည်။
 • ကွန်ပျူတာကျွမ်းကျင်ရမည်။
 • အသင်းအဖွဲ့လိုက် လုပ်ဆောင်နိုင်မှု၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှု နှင့် ဝန်ထမ်းများအား စီမံခန့်ခွဲနိုင်မှု စသည့် အရည်အချင်းများရှိရမည်။
 • မှော်ဘီမြို့ရှိ ဝါးနက်ချောင်းကျေးရွာတွင် အလုပ်ဆင်းနိုင်ရမည်။
လျှောက်ထားရန်

ထုတ်လုပ်ရေးလက်ထောက်မန်နေဂျာ (၃ ဦး)

လုပ်ဆောင်ရမည့် လုပ်ငန်းတာဝန်များ

 • ထုတ်လုပ်ရေးအချိန်ဇယားများကိုစီမံရေးဆွဲရန်။
 • စီမံကိန်းနှင့် အရင်းအမြစ်လိုအပ်ချက်များကိုဆန်းစစ်လေ့လာရန်။
 • ကုန်ကျစရိတ်နှင့် သတ်မှတ်ချိန် သဘောတူညီမှုရရှိအောင် ညှိုနှိုင်းမှုများပြုလုပ်ရန်။
 • ကျန်းမာရေးနှင့် ဘေးကင်းလုံခြုံရေးအတွက် သတ်မှတ်ထားသည့် စည်းမျဉ်းများအားသေချာစွာလိုက်နာရန်။
 • အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုအတွက် အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များချမှတ်ရန်။
 • ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းအဆင့်ဆင့်ကိုကြီးကြပ်ကွပ်ကဲရန်။
 • လိုအပ်ပါကသတ်မှတ်ချိန်အားပြောင်းလဲအောင် ပြန်လည်ညှိုနှိုင်းရန်။


လိုအပ်ချက်များ

 • စက်မှုအင်ဂျင်နီယာ (သို့) ဓာတုဗေဒဘွဲ့ ရရှိသူဖြစ်ရမည်။
 • သက်ဆိုင်ရာအလုပ်အတွေ့အကြုံ ၃ – ၅ နှစ်အတွင်းရှိရမည်။
 • အသက် ၃၀ မှ ၄၀ အကြားအမျိုးသားဖြစ်ရမည်။
 • ကွန်ပျူတာ (Microsoft Office) နှင့် သတင်းပေးပို့မှုတို့တွင် ကျွမ်းကျင်ရမည်။ ဆက်ဆံရေးပြေပြစ် ကောင်းမွန်ရမည်။
 • မင်္ဂလာဒုံရှိရန်ကုန်စက်မှုဇုံတွင် အလုပ်ဆင်းနိုင်ရမည်။
လျှောက်ထားရန်

အလုပ်လျှောက်ထားရန် စိတ်ဝင်စားသူများ

မြန်မာ့သြဘာအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ရန် စိတ်ဝင်စားသူများအနေဖြင့် ၎င်းတို့၏ ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းအကျဉ်းကိုအောက်ဖော်ပြပါ နေရာတွင် ပေးပို့လျှောက်ထားနိုင်သည်။

HR အဖွဲ့ကိုဆက်သွယ်လိုပါက thinzarwin@awba-group.com သို့အီးမေးလ်ပို့၍သော်လည်းကောင်း၊ +၉၅ (၁)
၆၆၃၃၉၉ သို့ဖုန်းဆက်၍သော်လည်းကောင်းဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်သည်။


မြန်မာ့သြဘာလုပ်ငန်းစု

အမှတ် ၉၅ (အေ)၊ ကျိုက်ဝိုင်းဘုရားလမ်း၊
၈မိုင်၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်။
+၉၅ (၁) ၆၆၃၃၉၉, +၉၅ (၁) ၆၆၃၅၃၆