ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေစီမံခန့်ခွဲမှု

ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေစီမံခန့်ခွဲမှုသည် ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုများ ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲစေရန်အတွက် အရေးပါပြီး အထူးသဖြင့် လက်ရှိကပ်ရောဂါကာလအတွင်း မရှိမဖြစ် လိုအပ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ အဓိက ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေများနှင့် ပတ်သက်၍ မည်သို့စီမံခန့်ခွဲနေသည်ကို အောက်ပါဇယားတွင် ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။

ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေများ
သက်ရောက်မှုများ
ဆောင်ရွက်ပုံ
ပြင်းထန်သော စျေးကွက် အခြေအနေများ
 • နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ကုန်သွယ်မှုအပေါ် ကြီးမားစွာ သက်ရောက်မှုရှိခဲ့ပြီး သီးနှံများ မတင်ပို့နိုင်သော တောင်သူများကို ထိခိုက်ခဲ့သည်။
 • တောင်သူလယ်သမားများအတွက် ချေးငွေများပြန်ဆပ်ခြင်း နှင့်/သို့မဟုတ် ကျွန်ုပ်တို့၏ ထုတ်ကုန်များကို ဝယ်ယူခြင်းအတွက် လိုက်လျောညီထွေရှိမည့် စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များ ‌ပြောင်းလဲပေးခြင်း
လိုက်နာ ဆောင်ရွက်မှု
 • ဥပဒေရေးရာ နှင့်ပတ်သက်၍ သိသာထင်ရှားသော ပြောင်းလဲမှုများ မကြာခဏ ပေါ်ပေါက်ခြင်းသည် လိုက်နာဆောင်ရွက်မှုကို ရှုပ်ထွေးစေသည်။
 • လုပ်ငန်းလည်ပတ်ဆောင်ရွက်မှုများကို သက်ရောက်နိုင်သည့် ဥပဒေဘောင်အတွင်း ပြောင်းလဲမှုများကို စောင့်ကြည့်ရန် လုပ်ငန်းစုသည် အမျိုးမျိုးသောဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများနှင့် တွဲဖက်၍ လုပ်ကိုင်နေပါသည်။
ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ရောဂါ
 • ဝန်ထမ်းများနှင့် ကိုယ်စားလှယ်များ၏ ဘေးကင်းရေး
 • လုပ်ငန်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို လိုက်လျောညီထွေ ဖြစ်အောင် ပြောင်းလဲဆောင်ရွက်ခြင်း
 • ကပ်ရောဂါ၏ အကျိုးဆက်များ ‌လျှော့ချရန်အတွက် ကျပ်ငွေ ၁၈၈ သန်းခွဲဝေပေးခြင်း
 • ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝန်ထမ်းများ၊ ၎င်းတို့၏ မိသားစုများ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် ၎င်းတို့၏ မိသားစုများကို ကာကွယ်ရန်အတွက် ကာကွယ်ဆေးထိုးရန် စီစဥ်ပေးခြင်း
ဘဏ္ဍာရေး
 • အရောင်းလျော့ကျခြင်း
 • ငွေလုံးငွေရင်းအသုံးစရိတ်များ တိုးလာခြင်း
 • မြန်မာကျပ်ငွေတန်ဖိုးကျဆင်းခြင်း
 • ငွေသားရရှိမှု နှင့် စီမံခန့်ခွဲရာတွင် ခက်ခဲခြင်း
 • ငွေသားစီးဆင်းမှုစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် ဌာနတွင်း စီမံထိန်းချုပ်မှုများ ကို အားဖြည့်ဆောင်ရွက်ခြင်း
 • ငွေသားကိုင်တွယ်‌ဆောင်ရွက်ရန်နှင့် ဝန်ထမ်းများ၏ လုံခြုံရေးကို အားဖြည့်ရန် နည်းလမ်းအသစ်များ ဖော်ဆောင်ခြင်း
 • လစာများကို ငွေသားဖြင့် ပေးချေခြင်း
ဂုဏ်သတင်း
 • ကျွန်ုပ်တို့၏စီးပွားရေး မိတ်ဖက်များနှင့် အခြားအရေးပါသော အကျိုးသက်ဆိုင်သူများ၏ ယုံကြည်မှုကို ဆုံးရှုံးသွားနိုင်သည်။
ဘေးကင်းရေး
 • တောင်သူများသည် စိုက်ပျိုးရေးသုံး ဓာတုဗေဒပစ္စည်းများကို လွဲမှားစွာ အသုံးပြုနိုင်သည်။
 • ဝန်ထမ်းများသည် အလုပ်နှင့်ပတ်သက်သော အန္တရာယ်များကို ကြုံတွေ့ရနိုင်သည်။
 • မြန်မာ့သြဘာ၏ ထုတ်ကုန်များကို တာဝန်ရှိစွာနှင့် ဘေးကင်းစွာ အသုံးပြုရန် သင်တန်းပို့ချခြင်း
 • ကျွန်ုပ်တို့၏ HSE အရာရှိသည် ကျန်းမာရေးနှင့် ဘေးကင်းရေးကဏ္ဍတွင် မြန်မာ့သြဘာ၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကို စီမံခန့်ခွဲခြင်း၊ စောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့် ပိုမိုကောင်းမွန်အောင် လုပ်ဆောင်ခြင်းစသည်တို့တွင် တာဝန်ရှိပါသည်။
ကုန်စည်ထောက်ပံ့ရေး ပြတ်တောက်ခြင်း
 • တင်သွင်းမှုလုပ်ငန်းစဉ်တွင် နှောင့်နှေးမှုများ
 • မြင့်မားသောကုန်စည် ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေး ကုန်ကျစရိတ်
 • ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝယ်ယူရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကို အားဖြည့် ဆောင်ရွက်ခြင်း
 • ကုန်လမ်းကြောင်းများကို ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ခြင်း
 • မြန်မာ့စားသောက်ကုန်ထုတ်လုပ်သူများနှင့် ပိုမိုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု

ပြင်းထန်သော စျေးကွက် အခြေအနေများ

သက်ရောက်မှုများ

 • နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ကုန်သွယ်မှုအပေါ် ကြီးမားစွာ သက်ရောက်မှုရှိခဲ့ပြီး သီးနှံများ မတင်ပို့နိုင်သော တောင်သူများကို ထိခိုက်ခဲ့သည်။

ဆောင်ရွက်ပုံ

 • တောင်သူလယ်သမားများအတွက် ချေးငွေများပြန်ဆပ်ခြင်း နှင့်/သို့မဟုတ် ကျွန်ုပ်တို့၏ ထုတ်ကုန်များကို ဝယ်ယူခြင်းအတွက် လိုက်လျောညီထွေရှိမည့် စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များ ‌ပြောင်းလဲပေးခြင်း

လိုက်နာ ဆောင်ရွက်မှု

သက်ရောက်မှုများ

 • ဥပဒေရေးရာ နှင့်ပတ်သက်၍ သိသာထင်ရှားသော ပြောင်းလဲမှုများ မကြာခဏ ပေါ်ပေါက်ခြင်းသည် လိုက်နာဆောင်ရွက်မှုကို ရှုပ်ထွေးစေသည်။

ဆောင်ရွက်ပုံ

 • လုပ်ငန်းလည်ပတ်ဆောင်ရွက်မှုများကို သက်ရောက်နိုင်သည့် ဥပဒေဘောင်အတွင်း ပြောင်းလဲမှုများကို စောင့်ကြည့်ရန် လုပ်ငန်းစုသည် အမျိုးမျိုးသောဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများနှင့် တွဲဖက်၍ လုပ်ကိုင်နေပါသည်။

ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ရောဂါ

သက်ရောက်မှုများ

 • ဝန်ထမ်းများနှင့် ကိုယ်စားလှယ်များ၏ ဘေးကင်းရေး

ဆောင်ရွက်ပုံ

 • လုပ်ငန်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို လိုက်လျောညီထွေ ဖြစ်အောင် ပြောင်းလဲဆောင်ရွက်ခြင်း
 • ကပ်ရောဂါ၏ အကျိုးဆက်များ ‌လျှော့ချရန်အတွက် ကျပ်ငွေ ၁၈၈ သန်းခွဲဝေပေးခြင်း
 • ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝန်ထမ်းများ၊ ၎င်းတို့၏ မိသားစုများ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏  ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် ၎င်းတို့၏ မိသားစုများကို ကာကွယ်ရန်အတွက် ကာကွယ်ဆေးထိုးရန် စီစဥ်ပေးခြင်း

ဘဏ္ဍာရေး

သက်ရောက်မှုများ

 • အရောင်းလျော့ကျခြင်း
 • ငွေလုံးငွေရင်းအသုံးစရိတ်များ တိုးလာခြင်း
 • မြန်မာကျပ်ငွေတန်ဖိုးကျဆင်းခြင်း
 • ငွေသားရရှိမှု နှင့် စီမံခန့်ခွဲရာတွင် ခက်ခဲခြင်း

ဆောင်ရွက်ပုံ

 • ငွေသားစီးဆင်းမှုစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် ဌာနတွင်း စီမံထိန်းချုပ်မှုများ ကို အားဖြည့်ဆောင်ရွက်ခြင်း
 • ငွေသားကိုင်တွယ်‌ဆောင်ရွက်ရန်နှင့် ဝန်ထမ်းများ၏ လုံခြုံရေးကို အားဖြည့်ရန် နည်းလမ်းအသစ်များ ဖော်ဆောင်ခြင်း
 • လစာများကို ငွေသားဖြင့် ပေးချေခြင်း

ဂုဏ်သတင်း

သက်ရောက်မှုများ

 • ကျွန်ုပ်တို့၏စီးပွားရေး မိတ်ဖက်များနှင့် အခြားအရေးပါသော အကျိုးသက်ဆိုင်သူများ၏ ယုံကြည်မှုကို ဆုံးရှုံးသွားနိုင်သည်။

ဆောင်ရွက်ပုံ

ဘေးကင်းရေး

သက်ရောက်မှုများ

 • တောင်သူများသည် စိုက်ပျိုးရေးသုံး ဓာတုဗေဒပစ္စည်းများကို လွဲမှားစွာ အသုံးပြုနိုင်သည်။
 • ဝန်ထမ်းများသည် အလုပ်နှင့်ပတ်သက်သော အန္တရာယ်များကို ကြုံတွေ့ရနိုင်သည်။

ဆောင်ရွက်ပုံ

 • မြန်မာ့သြဘာ၏ ထုတ်ကုန်များကို တာဝန်ရှိစွာနှင့် ဘေးကင်းစွာ အသုံးပြုရန် သင်တန်းပို့ချခြင်း
 • ကျွန်ုပ်တို့၏ HSE အရာရှိသည် ကျန်းမာရေးနှင့် ဘေးကင်းရေးကဏ္ဍတွင် မြန်မာ့သြဘာ၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကို စီမံခန့်ခွဲခြင်း၊ စောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့် ပိုမိုကောင်းမွန်အောင် လုပ်ဆောင်ခြင်းစသည်တို့တွင် တာဝန်ရှိပါသည်။

ကုန်စည်ထောက်ပံ့ရေး ပြတ်တောက်ခြင်း

သက်ရောက်မှုများ

 • တင်သွင်းမှုလုပ်ငန်းစဉ်တွင် နှောင့်နှေးမှုများ
 • မြင့်မားသောကုန်စည် ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေး ကုန်ကျစရိတ်

ဆောင်ရွက်ပုံ

 • ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝယ်ယူရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကို အားဖြည့် ဆောင်ရွက်ခြင်း
 • ကုန်လမ်းကြောင်းများကို ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ခြင်း
 • မြန်မာ့စားသောက်ကုန်ထုတ်လုပ်သူများနှင့် ပိုမိုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု