ကော်ပိုရိတ်ပွင့်လင်းမြင်သာမှု

ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိခြင်းသည် မြန်မာ့သြဘာ မူဝါဒ၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ ရှယ်ယာရှင်များ၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ နှင့် ဝန်ထမ်းများမှာ စိတ်ငြိမ်းချမ်းမှုရရှိပြီး ကျွန်ုပ်တို့၏ မိတ်ဖက်များနှင့် လူအသိုင်းအဝိုင်းမှ ယုံကြည်မှုကိုလည်း ရရှိစေသည်။

စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၏ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုအပေါ်ထုတ်ပြန်သည့် ၂၀၁၅ ခုနှစ် ပွင့်သစ်စအစီရင်ခံစာတွင် ပထမအဆင့်ရရှိခဲ့ချိန်မှစ၍ မြန်မာ့သြဘာသည် ကော်ပိုရိတ်စီမံအုပ်ချုပ်မှု၊ ဓလေ့၊ အကျင့်ပျက်ချစားမှုအစီရင်ခံတင်ပြခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်နှင့် အခြားအလေ့အကျင့်များအပိုင်းတွင် တိုးတက်လာအောင် အစဉ်ကြိုးစားလျက်ရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ကြိုးစားမှုကြောင့်၂၀၁၈ ခုနှစ် အစီရင်ခံစာတွင် ပြည်တွင်းကုမ္ပဏီပေါင်း ၁၈၂ ခုအနက် အဆင့် (၁၁)ပွင့်လင်းမြင်သာမှုအရှိဆုံးကုမ္ပဏီအဖြစ် သတ်မှတ်ခြင်းခံရသည်။

၂၀၁၈ အစီရင်ခံစာကို ကြည့်ရှုရန်
၂၀၁၆ အစီရင်ခံစာကို ကြည့်ရှုရန်
၂၀၁၅ အစီရင်ခံစာကို ကြည့်ရှုရန်

စိုက်ပျိုးရေးကိုချစ်မြတ်နိုးပြီးစိုက်ပျိုးရေးဖြင့် ဘဝအရည်အသွေး မြှင့်တင်ရာတွင် စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍ၏ အရေးပါမှုကို ယုံကြည်သူများကိုဖိတ်ခေါ်လိုပါသည်။

အလုပ်ရှာရန်

မြန်မာ့သြဘာလုပ်ငန်းစု

အမှတ် ၉၅ (အေ)၊ ကျိုက်ဝိုင်းဘုရားလမ်း၊
၈မိုင်၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်။
+၉၅ (၁) ၆၆၃၃၉၉, +၉၅ (၁) ၆၆၃၅၃၆