မြန်မာ့သြဘာလုပ်ငန်းစုရုံးချုပ်သည် ရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်နှင့် ၁၅ မိနစ်သာ ကွာဝေးသည့် ရန်ကုန်မြို့မြောက်ပိုင်း ၈ မိုင်လမ်းဆုံတွင် တည်ရှိသည်။

မြန်မာ့သြဘာလုပ်ငန်းစု

အမှတ် ၉၅ (အေ)၊ ကျိုက်ဝိုင်းဘုရားလမ်း၊
၈မိုင်၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်။
+၉၅ (၁) ၆၆၃၃၉၉
+၉၅ (၁) ၆၆၃၅၃၆    စိုက်ပျိုးရေးကိုချစ်မြတ်နိုးပြီးစိုက်ပျိုးရေးဖြင့် ဘဝအရည်အသွေး မြှင့်တင်လိုသူများကိုဖိတ်ခေါ်လိုပါသည်။

    မြန်မာ့သြဘာလုပ်ငန်းစု

    အမှတ် ၉၅ (အေ)၊ ကျိုက်ဝိုင်းဘုရားလမ်း၊
    ၈မိုင်၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်။
    +၉၅ (၁) ၆၆၃၃၉၉, +၉၅ (၁) ၆၆၃၅၃၆