လုပ်ငန်းခွင်

ကျွန်ုပ်တို့၏ ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲရေး မဟာဗျူဟာတွင် ပိုမိုကောင်းမွန်သော လုပ်ငန်းခွင်တစ်ခု တည်ဆောက်ရန်ဟူသော သီးခြားအကြောင်းအရာတစ်ခု ပါဝင်ပါသည်။

ကောင်းမွန်သော လုပ်ငန်းခွင်

လုပ်ငန်းခွင်ကောင်းတစ်ခုဖြစ်စေရန် ဖန်တီးထားခြင်းသည် ကျွန်ုပ်တို့ လုပ်ငန်းစု အနေဖြင့် ရပ်တည်နိုင်ရန် လိုအပ်သော လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ကို ဖိတ်ခေါ်နိုင်ခြင်း၊ ထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့် တိုးပွားလာစေရန်အတွက် အရေးကြီးပါသည်။

ကျွန်ုပ်တို့သည် တာဝန်သိသော အလုပ်ရှင်တစ်ဦးဖြစ်ရန် ရည်ရွယ်ပြီး မည်သည့် ခွဲခြားဆက်ဆံမှုပုံစံကိုမှ လက်မခံပါ။

ကျွန်ုပ်တို့သည် အောက်ပါကိစ္စရပ်များတွင် အလေးပေးဆောင်ရွက်နေပါသည်။

 • အားလုံးပါဝင်နိုင်ပြီး မတူကွဲပြားမှုကို လေးစားမှုရှိသော လုပ်ငန်းခွင်တစ်ခု တည်ဆောက်ခြင်း
 • ဘေးကင်းကျန်းမာမှုရှိသော လုပ်ငန်းခွင်အခြေအနေဖြစ်စေရန် သေချာစေခြင်း
 • ကောင်းမွန်သော အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများ ကမ်းလှမ်းခြင်းနှင့် အရည်အချင်းများကို မွေးမြူခြင်း

၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွင်းရှိ အဓိကအချက်အလက်များ

 • မြန်မာ့ဩဘာလုပ်ငန်းစုတွင် ဝန်ထမ်းဦးရေ ၂၆၁၇ ဦးဖြင့် တည်ငြိမ်လျက်ရှိပြီး (ဘဏ္ဍာနှစ် ၂၀၂၁/၂၀၂၂ ခုနှစ်နှင့် နှိုင်းယှဉ်လျှင် ၁ ရာခိုင်နှုန်းတိုးတက်လာသည်) အမျိုးသမီးဝန်ထမ်း ရာခိုင်နှုန်းမှာမူ ဘဏ္ဍာနှစ် ၂၀၂၁/၂၀၂၂ ခုနှစ်ရှိ ၂၆ ရာခိုင်နှုန်းနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ဘဏ္ဍာနှစ် ၂၀၂၂/၂၀၂၃ ခုနှစ်တွင် ၂၄ ရာခိုင်နှုန်းသို့ ကျဆင်းသွားသည်။
 • စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ အလုပ်ရာထူးများ၏ ၂၅ ရာခိုင်နှုန်းမှာ အမျိုးသမီး ဝန်ထမ်းများဖြစ်ကြပြီး ဘဏ္ဍာနှစ် ၂၀၂၁/၂၀၂၂ ခုနှစ်ရှိ ၂၃ ရာခိုင်နှုန်းနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက တိုးတက်လာသည်။
 • မြန်မာ့ဩဘာလုပ်ငန်းစု၏ ထိခိုက်မှုဖြစ်စဉ် ဖြစ်ပွားမှု ကြိမ်နှုန်းသည် မနှစ်က နာရီ ၂၀၀,၀၀၀ တွင် ၁.၄ ကြိမ်မှ ၂၀၂၂ ခုနှစ်တွင် ၁.၅ ကြိမ်အထိ မြင့်တက်လာခဲ့သည်။ ဘဏ္ဍာနှစ် ၂၀၂၁/၂၀၂၂ ခုနှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက ဘဏ္ဍာနှစ် ၂၀၂၂/၂၀၂၃ ခုနှစ်တွင် လူဦးရေ ၃ ဆကို ပိုမိုလေ့ကျင့်ပေးခဲ့ပါသည်။
 •  

ကျား/မ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု

ကျန်းမာရေးနှင့် လုံခြုံရေး လုပ်ဆောင်ချက်များ တိုးတက်ပြောင်းလဲလာမှု

၂၀၂၁-၂၀၂၂ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွင်းရှိ အဓိကအချက်အလက်များ

 • ကျွန်ုပ်တို့တွင် ဝန်ထမ်းအင်အား ၂၅၉၄ ဦး ရှိပြီး ၂၆ ရာခိုင်နှုန်း မှာ အမျိုးသမီးများဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ လုပ်ငန်းခွင်၏ ကွဲပြားမှုကို မြှင့်တင်ခြင်းသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဦးစားပေးလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး အထူးသဖြင့် အမျိုးသမီးများ၏ ၂၃ ရာခိုင်နှုန်းသာရှိသော မန်နေဂျာရာထူးများအတွက် ဖြစ်သည်။
 • ကျွန်ုပ်တို့ဝန်ထမ်းများ၏ အလုပ်မှ နှုတ်ထွက်နှုန်းမှာ ၇ ရာခိုင်နှုန်းရှိပြီး ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် ၉ ရာခိုင်နှုန်းရှိသည်။
 • ကျွန်ုပ်တို့သည် ဝန်ထမ်းသစ် ၁၁၄ ဦးကို ခန့်အပ်ခဲ့ပြီး ၂၂ ဦးကို ရာထူးတိုးခဲ့သည့်အနက် ၈ဦးမှာ အမျိုးသမီးများ ဖြစ်သည်။
 • အလုပ်နှင့်ဆက်စပ်သောမတော်တဆမှု အခု ၂၀ နှင့် သေဆုံးမှုမရှိပါ။ လောလောဆယ်တွင် ကျွန်ုပ်တို့၏ HSE စနစ်များသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ ထုတ်လုပ်‌ရေးလုပ်ငန်း‌ နေရာများကိုသာ သက်ရောက်မှုရှိသေးသော်လည်းကျွန်ုပ်တို့သည် လုပ်ငန်းစုတစ်ခုလုံးရှိ လုပ်ငန်းနေရာအားလုံးကို လွှမ်းခြုံနိုင်ရန် ချဲ့ထွင်ပါမည်။
 • ဝန်ထမ်းပေါင်း ၂၂၂၅ ဦးကို လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးခဲ့ပြီး ကျန်းမာရေးနှင့် ဘေးကင်းရေးသည် ဦးစားပေးဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ရောဂါကာလအတွင်း ကျွန်ုပ်တို့၏ဝန်ထမ်းများအား သီးခြားကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု ပေးရန်အတွက် မြန်မာကျပ်ငွေ ၁၈၈ သန်းကို အသုံးပြုခဲ့ပါသည်။
 • ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ရောဂါကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရန်အတွက် နိုင်ငံအတွင်းရှိ မြို့ကြီး ၆မြို့ရှိ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝန်ထမ်းများနှင့် ကိုယ်စားလှယ်များအားလုံးကို ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံပေးခဲ့သည်။ ၎င်းတို့အားလုံးအတွက် ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံနိုင်ရန် အခွင့်အရေးပေးခဲ့ပြီး ဝန်ထမ်း ၂၂၇၀ ဦး၊ ၎င်းတို့၏ ဆွေမျိုးအချို့၊ ကိုယ်စားလှယ် ၉၈၄ ဦးနှင့် ၎င်းတို့၏ ဆွေမျိုးများက ပံ့ပိုးကူညီမှုမှ အကျိုးကျေးဇူးရရှိခဲ့ကြသည်။

အလုပ်လုပ်ကိုင်သူဦး‌ရေကို ကျား/မ၊ ရာထူးနှင့် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု
(၂၀၂၁-၂၀၂၂ ဘဏ္ဍာနှစ်)

HSE ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ *

(*) အချက်အလက်မှာ အကန့်အသတ်ရှိပြီး ကျွန်ုပ်တို့၏ ထုတ်လုပ်‌ရေးလုပ်ငန်း‌နေရာအတွက်သာ အကျုံးဝင်ပါသည်။

(**) မတော်တဆမှု / အလုပ်ချိန် နာရီ ၂၀၀၀၀၀

အလုပ်လုပ်ကိုင်သူဦး‌ရေတိုးတက်ပြောင်းလဲမှု

သင်တန်း အမျိုးအစားများ