အားလုံးအတူတကွဆောင်ရွက်ခြင်း

အကျိုးသက်ဆိုင်သူများနှင့် တွေ့ဆုံဆက်သွယ်ခြင်း

ကျွန်ုပ်တို့၏ အကျိုးသက်ဆိုင်သူများ၏ ယုံကြည်မှုကိုရရှိရန် တာဝန်ယူမှု တာဝန်ခံမှုရှိခြင်းသည် အရေးကြီးပါသည်။

မြန်မာ့ဩဘာလုပ်ငန်းစုအနေဖြင့် အကျိုးသက်ဆိုင်သူများနှင့် ပုံမှန်တွေ့ဆုံ ဆက်သွယ်ရန် ရည်မှန်းပါသည်။ ရေရှည်တည်တံ့သော ဆက်ဆံရေးများ တည်ဆောက်ရန်နှင့် လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရန် ကျွန်ုပ်တို့၏ဂုဏ်သိက္ခာနှင့် လူမှုရေးဆိုင်ရာ ဆောင်ရွက်မှုများကို ကာကွယ်ရန် အရေးကြီးပါသည်။

ကော်ပိုရိတ်ဆိုင်ရာ လှုဒါန်းမှုများ

မြန်မာ့သြဘာသည် နိုင်ငံတစ်ဝန်းရှိ ဝင်ငွေနည်းပါးသူများအား ပံ့ပိုးကူညီရန် ရည်မှန်းချက်ရှိပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ မူဝါဒတွင် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဦးစားပေးအရာများနှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ တန်ဖိုးဆိုင်ရာ မဏ္ဍိုင် ၄ခု ကို ပါဝင်ထည့်သွင်းထားသည်။

၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွင်းရှိ အဓိကအချက်အလက်များ

  • မြန်မာ့ဩဘာလုပ်ငန်းစုအနေဖြင့် ၂၀၂၂ ခုနှစ်တွင် ထုတ်ဝေခဲ့သော ပွင့်သစ်စ အစီရင်ခံစာတွင် အဆင့် ၉ နေရာရရှိခဲ့ပြီး ပြီးခဲ့သောနှစ်က ထုတ်ဝေခဲ့သော အစီရင်ခံစာတွင် ရရှိခဲ့သော အဆင့် ၂၉ နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက တိုးတက်လာခဲ့သည်။
  • မြန်မာ့ဩဘာလုပ်ငန်းစုသည် လူမှုပတ်ဝန်းကျင်အသိုင်းအဝိုင်းမှ မကျေနပ်ချက် ၂ ခုကို လက်ခံရရှိခဲ့ပြီး ထိုမကျေနပ်ချက်များကို ဖြေရှင်းပေးနိုင်ခဲ့သည်။
  • မြန်မာ့ဩဘာလုပ်ငန်းစုသည် ပရဟိတအဖွဲ့အစည်းအသီးသီးသို့ ၂၀၂၃ ခုနှစ်တွင် မြန်မာကျပ်ငွေ ၂၉၉ သန်းကို လှူဒါန်းခဲ့ပြီး ၂၀၂၂ ခုနှစ်တွင် လှူဒါန်းခဲ့သည့် ကျပ်ငွေ ၄၅ သန်းနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက တိုးတက်လာသည်။

၂၀၂၁-၂၀၂၂ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွင်းရှိ အဓိကအချက်အလက်များ

  • ကျွန်ုပ်တို့၏ ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲရေးမဟာဗျူဟာ တွင် ကျွန်ုပ်တို့အာရုံစိုက်ရမည့် အကြောင်းအရာ များနှင့် ပြဿနာများကို ဖော်ထုတ်ရန်နှင့် ဦးစားပေးစီစဥ်ရန် အဓိကကျသူ များ၊ အကျိုးသက်ဆိုင်သူများနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့သည်။
  • ကျွန်ုပ်တို့သည် ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် စုစုပေါင်း မြန်မာကျပ်ငွေ ၉၈ သန်း နှင့် ၂၀၂၁-၂၀၂၂ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် မြန်မာကျပ်ငွေ ၄၅ သန်းကို အဖွဲ့အစည်းအသီးသီးထံ ထောက်ပံ့လှူဒါန်းခဲ့ပါသည်။

လူနေမှုဘဝများ မြှင့်တင်ရန် ရေရှည်တွင်အကျိုးရှိစေမည့် ဖြေရှင်းချက်များကို လူ့အသိုင်းအဝိုင်းနှင့်အတူပူးပေါင်းဖော်ထုတ်

အဆိုပါ ခံယူချက်သဘောထားသည် မြန်မာ့သြဘာ၏ နှုန်းစံတန်ဖိုးမဏ္ဍိုင် ၄ ခုအပေါ်တွင် အခြေခံသည်။
လူနေမှုဘဝမြှင့်တင်မှု
ရေရှည်တွင်တည်မြဲမည့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု
မိတ်ဖက်ပူးပေါင်းမှု
ဂရုစိုက်စောင့်ရှောက်မှု
မြန်မာ့သြဘာသည် ရေရှည်တွင် တည်တံ့ခိုင်မြဲပြီးအကျိုးရှိစေသည့် ဖြေရှင်းချက်များဖြင့် မိမိတို့နေထိုင်လုပ်ကိုင်သည့် လူနေမှုအသိုင်းအဝိုင်းရှိ တောင်သူဦးကြီးများနှင့် ၎င်းတို့မိသားစုများ၊ အမျိုးသမီးများနှင့် ကလေးများ၏ လူနေမှုဘ၀ တိုးတက်မြင့်မားလာအောင် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ လက်ရှိဆောင်ရွက်နေသော အစီအစဥ်များနှင့် စတင်ဆောင်ရွက်မှုများသည် အလုံးစုံပါဝင်နိုင်သော ဖွံ့ဖြိုးမှုကိုဖန်တီး၍ ကျွန်ုပ်တို့၏ တန်ဖိုးကွင်းဆက်တစ်လျှောက်ရှိ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သက်ရောက်မှုကို လျှော့ချရန် အလေးပေးသည်။
ပိုမိုကောင်းမွန်သော ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအတွက် ဆေးခန်း၊ ဆေးရုံနှင့် ကျန်းမာရေးဌာနများကို ကူညီထောက်ပံ့ခြင်း

ကျွန်ုပ်တို့၏ လူမှုတာဝန်ယူမှုလုပ်ငန်း(CSR) အစီအစဥ်များ

ကျန်းမာရေး
ပိုမိုကောင်းမွန်သော ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအတွက် ဆေးခန်း၊ ဆေးရုံနှင့် ကျန်းမာရေးဌာနများကို ကူညီထောက်ပံ့ခြင်း
ပညာရေး
ကောင်းမွန်သော ပတ်ဝန်းကျင်တွင် ပညာသင်ကြားနိုင်ရေးအတွက် ကျောင်းများနှင့် သင်ထောက်ကူပစ္စည်းများကို အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း
သောက်သုံးရေသန့်
ကျန်းမာသော လူမှုဘဝရရှိရေးအတွက် သန့်ရှင်းသောရေကို လူတိုင်းသုံးစွဲနိုင်ရန် ပံ့ပိုးကူညီခြင်း
အခြေခံအဆောက်အဦစီမံကိန်းများ
ဝေးလံသောဒေသများတွင် လျှပ်စစ်ကွန်ရက်များနှင့် လမ်းများဆောက်လုပ်ခြင်း
ဘေးအန္တရာယ်ကယ်ဆယ်ရေး
သဘာဝ‌ဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်သော ကျေးရွာများကို လိုအပ်သော အထောက်အကူပစ္စည်းများနှင့် ငွေကြေးများ ပံ့ပိုးကူညီခြင်း