ကျွန်ုပ်တို့၏ ဆောင်ရွက်ပုံ

၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် မြန်မာ့ဩဘာသည် ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲရေးအတွက် စနစ်တကျ ဆောင်ရွက်ရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ ဤစီမံကိန်းကို လုပ်ငန်းစုအမှုဆောင်အရာရှိချုပ်က ဦးဆောင်ပြီး ကျွန်ုပ်တို့၏ လုပ်ငန်းခွဲများနှင့် လုပ်ငန်းဌာနများအားလုံး ပါဝင်သည်။ ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲရေး အရာရှိအသစ်တစ်ဦးကို ခန့်အပ်ခဲ့ပြီး လုပ်ငန်းစုအနေဖြင့် ပြည်တွင်းအကြံပေးလုပ်ငန်းတစ်ခုနှင့်အတူ အောက်ပါတို့ကို လက်တွဲဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။

 • အဓိကကျသော အကျိုးသက်ဆိုင်သူများကို ဖော်ထုတ်၍ တွေ့ဆုံဆက်သွယ်ခြင်း
 • ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲရေးနှင့် ပတ်သက်၍ ဦးစားပေးဆောင်ရွက်ရမည့် ကိစ္စရပ်များကို ရှင်းလင်း၍ မည်သို့မည်ပုံဖြေရှင်းဆောင်ရွက်မည့်နည်းလမ်းကို သတ်မှတ်ခြင်း
 • ကျွန်ုပ်တို့၏ အစီရင်ခံမှုကဏ္ဍကို စနစ်တကျ တည်ဆောက်ခြင်းနှင့် အချက်အလက် ကောက်ယူခြင်း

ဦးစားပေးစီစဥ်ခြင်း

ဦးစွာအနေဖြင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်၊ လူမှုရေးနှင့် အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များနှင့် ပတ်သက်သည့် အကြောင်းအရာ ၄၈ ခုကို ဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။ ၎င်းတို့ကို ဦးစားပေးစီစဥ်ရန်အတွက် အောက်ပါပုဂ္ဂိုလ်များနှင့် တွေ့ဆုံခဲ့သည်။

 • ကျွန်ုပ်တို့၏ တောင်သူလယ်သမားများ၊ ကိုယ်စားလှယ်များ၊ စီးပွားရေးမိတ်ဖက်များ၊ တာဝန်ယူမှု တာဝန်ခံမှုရှိသော စီးပွားရေးစီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်သူများ စသည်တို့ ပါဝင်သည့် ကုမ္ပဏီပြင်ပမှ အကျိုးသက်ဆိုင်သူများ၏ ကိုယ်စားလှယ် ၈ ဦး
 • အကြံပြုချက်များနှင့် အတွေးအမြင်များကို ဆွေးနွေးရန် အမှုဆောင်ဥက္ကဋ္ဌ ၁ ဦး ၊ အကြံပေးဘုတ်အဖွဲ့ဝင် ၁ဦး  နှင့် အလုပ်အမှုဆောင်ကော်မတီမှ အဖွဲ့ဝင်အများစုပါဝင်သည့် လုပ်ငန်းစုအတွင်းရှိ အကျိုးသက်ဆိုင်သူ ၂၅ ဦး

ဤသို့ ဦးစားပေးဆောင်ရွက်ရမည့် ပြဿနာများနှင့်ကိစ္စရပ်များ၊ ဆွေးနွေးဆောင်ရွက်မည့် အကြောင်းအရာများကို လုပ်ငန်းစုအမှုဆောင်အရာရှိချုပ်က အတည်ပြုခဲ့ပါသည်။ အောက်ပါဇယားတွင် ကျွန်ုပ်တို့၏ အဓိကဦးစားပေးဆောင်ရွက်မည့် အကြောင်းအရာ ၉ ခုကို အသေးစိတ်ဖော်ပြထားပါသည်။

Materiality Matrix

ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲရေး မဟာဗျူဟာ

တောင်သူလယ်သမားများသည် မြန်မာ့စီးပွားရေး၏ ကျောရိုးဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးအတွက် အာဟာရပြည့်ဝ‌သောအစားအစာများကို ပံ့ပိုးပေးပြီး ကျေးလက်ဒေသခံများအတွက် ဝင်ငွေပံ့ပိုးပေးသူများ ဖြစ်သည့်အတွက် အရေးပါလှသည်။ ထို့ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ ရည်ရွယ်ချက် ကို အကောင်အထည်ဖော်ရန်အတွက် မြန်မာ့ဩဘာသည် မြန်မာ့လယ်သမားများအနေဖြင့် ပိုမိုကောင်းမွန်သော သီးနှံများကို စိုက်ပျိုးနိုင်စေရန် အထောက်အကူပြုမည့် ထုတ်ကုန်များနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများကို ဖန်တီးလျက်ရှိပါသည်။

ကျွန်ုပ်တို့၏ ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲရေး မဟာဗျူဟာ Better Awba တွင် မဏ္ဍိုင် ၄ခု ပါဝင်သည်။

စံနှုန်းများ

ကျွန်ုပ်တို့၏ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် မသက်ဆိုင်သော အချက်အလက်ထုတ်ပြန်ချက်ကို ပုံဖော်ဖွဲ့စည်းရန် အတွက် အဓိကစံနှုန်းလေးခုကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားပါသည်။

စဉ်ဆက်မပြတ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ပန်းတိုင်များ

လက်ရှိတွင် အောက်ဖော်ပြပါ SDG များသည် မြန်မာ့သြဘာလုပ်ငန်းစုနှင့် အသက်ဆိုင်ဆုံးဖြစ်သည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့ ယူဆသည်။

Zero Hunger
SDG
အကြောင်းပြချက်
အဓိကအချက်အလက်များ (၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘဏ္ဍာနှစ်)
Zero Hunger
စိုက်ပျိုးရေးသည် မြန်မာ့စီးပွားရေး၏ ကျောရိုး ဖြစ်သည်။ ရေရှည်တည်တံ့သော လယ်ယာ စိုက်ပျိုးရေးကို ထောက်ပံ့ပေးခြင်းသည် စိုက်ခင်းများ၏ အထွက်နှုန်းကို မြှင့်တင်ရန်နှင့် နိုင်ငံတစ်ဝန်းရှိ ထောင်ချီသော လယ်သမား လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းများ၏ အသက်မွေးဝမ်း ကျောင်းမှုကို မြှင့်တင်ရန်အတွက် အရေးကြီး ပါသည်။
 • ဖြန့်ဖြူးသူပေါင်း ၃,၃၆၀ ကျော်နှင့် ပူးပေါင်းပြီး နိုင်ငံတစ်ဝှမ်းရှိ သိန်းပေါင်း များစွာသော တောင်သူဦးကြီးများကို ဝန်ဆောင်မှုပေးခဲ့သည်။
 • ကျွန်ုပ်တို့၏ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များသည် ကျွမ်းကျင်မှုများကို မျှဝေရန် သင်တန်း ပေါင်း ၁,၅၇၃ခုကို စီစဉ်ခဲ့ပြီး တောင်သူ ဦးကြီးပေါင်း ၇၄,၈၀၀ ကျော် နှင့် တွေ့ဆုံ ဆက်သွယ်ခဲ့သည်။
Gender Equality
တာဝန်ယူမှု တာဝန်ခံမှုရှိသော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစု တစ်ခု အနေဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့ဝန်ထမ်းများအတွက် တရားမျှတသော အားလုံးပါဝင်ပြီး လေးစားမှုရှိသည့် လုပ်ငန်းခွင်အခြေအနေကို ဖော်ဆောင်ပေးနိုင်ရန် ရည်မှန်းပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သော မဟာ သည် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များ၊ ကျားမတန်းတူညီမျှရေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု အဖွဲ့အစည်း တွင်ပါဝင်သည်။
 • ကျွန်ုပ်တို့ ဝန်ထမ်းများ ၏ ၂၃ ရာခိုင်နှုန်း သည် အမျိုးသမီးများ ဖြစ်သည်။
 • စီမံခန့်ခွဲမှုရာထူးကို တာဝန်ယူထားသူ များ အနက် ၂၅ ရာခိုင်နှုန်းမှာ အမျိုးသမီးများဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည်။
 • ရာထူးတိုးသူများ၏၂၉ ရာခိုင်နှုန်းသည် အမျိုးသမီးများဖြစ်သည်။
Decent Work and Economic Growth
ကုမ္ပဏီတစ်ခုအနေဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ လုပ်ငန်းများကို ရေရှည်တည်တံ့အောင် ဆောင်ရွက်နေပြီး ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝန်ထမ်းများအတွက် တိုက်ရိုက်သာမက ကျွန်ုပ်တို့၏ ကုန်ပစ္စည်း ပေးသွင်းသူများနှင့် လုပ်ဆောင် နေသူများအတွက် သွယ်ဝိုက်၍ပါ အလုပ်အကိုင်များ ဖန်တီးပေးပါသည်။
 • ၂၀၂၃ ခုနှစ် မတ်လကုန်တွင် ကျွန်ုပ်တို့တွင် ဝန်ထမ်း ၂,၆၁၇ ဦးရှိသည်။
 • ကျွန်ုပ်တို့သည် ဝန်ထမ်းသစ် ၄၄၁ ဦးကို ခန့်အပ်ခဲ့ပြီး ၉၁ ဦးကို ရာထူးတိုးခဲ့သည်။
 • ကျွန်ုပ်တို့သည် ကုန်စည်တင်သွင်းသူ ၁,၂၀၀ ကျော် နှင့် လက်တွဲဆောင်ရွက် ခဲ့ပြီး ၎င်းတို့အနက် ၉၈ ရာခိုင်နှုန်းမှာ မြန်မာနိုင်ငံမှဖြစ်သည်။
Clean Water and Sanitation
လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရန်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့၏ ကုန်ထုတ်လုပ်သော စက်ရုံများသည် ရေကို ထုတ်ယူရန်နှင့် စွန့်ထုတ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ လုပ်ဆောင်မှုများမှ ညစ်ညမ်းမှု၊ ရေပြတ်လပ်မှုစသည့် ဒေသဆိုင်ရာ ပြဿနာများ မဖြစ်ပေါ်စေရန် ဂရုတစိုက် စောင့်ကြည့်လျက်ရှိပါသည်။
 • ကျွန်ုပ်တို့သည် ရေကုဗမီတာ ၇၆,၈၈၃ သုံးစွဲပြီး ကုဗမီတာ ၂,၄၈၃ ကို စွန့်ထုတ်ခဲ့သည်။
Responsible Consumption and Production
ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များထုတ်လုပ်ရန် ဓာတုပစ္စည်းအမျိုးမျိုးနှင့် ကုန်ကြမ်းများကို အသုံးပြုပါသည်။ မြန်မာ့ဩဘာမှ အန္တရာယ်ရှိသော ပစ္စည်းများ သိမ်းဆည်းခြင်းနှင့် သယ်ယူခြင်းအတွက် လိုအပ်သော စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့် လိုအပ်ချက် များ အားလုံးကို သေချာစွာ လိုက်နာဆောင်ရွက်ပါသည်။
 • ကျွန်ုပ်တို့သည် ကုန်ကြမ်း မက်ထရစ်တန် ၁၁၄,၀၀၀ ကျော် ကို အသုံးပြုခဲ့သည်။
 • ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ဆောင်မှုများမှ အမှိုက် ၄,၀၄၀ မက်ထရစ်တန် ကို ထွက်ရှိစေခဲ့ပြီး ၅၆၈ တန်ကို ပြန်လည်အသုံးပြုခဲ့သည်။
Climate Action
မြန်မာနိုင်ငံသည် ရာသီဥတု ဖောက်ပြန်မှုဒဏ်ကို ပြင်းထန်စွာခံစားရမည့် နိုင်ငံများအနက်တစ်နိုင်ငံ အပါအဝင်ဖြစ်ပြီး ဤသက်ရောက်မှုဒဏ်ကို လယ်သမားများသည် အများဆုံး ခံစားရမည်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုနှင့် ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ် ထုတ်လွှတ်မှုကို လျှော့ချရန် လုပ်ဆောင် နေပါသည်။
 • ကျွန်ုပ်တို့သည် ၃,၂၈၃ တန် နှင့် ညီမျှသော ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ကို ထုတ်လွှတ် ခဲ့သည်။
 • ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်လွှတ်မှု၏ ၄၁ ရာခိုင်နှုန်းသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ Scope 1 နှင့်သက်ဆိုင်ပါသည်။
Life on Land
ပျားများနှင့် အခြားဝတ်မှုန်ကူးသော အရာများသည် ရေရှည် တည်တံ့သော စိုက်ပျိုးရေးအတွက် အရေးကြီးပါသည်။ ၎င်းတို့သည် သီးနှံများ ကြီးထွားရေးနှင့် စားနပ်ရိက္ခာ ထုတ်လုပ်မှုကို ပံ့ပိုးပေးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ထုတ်ကုန်များကို တာဝန်သိစွာ အသုံးပြုခြင်းသည် ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲများနှင့် သဘာဝဂေဟစနစ်များကို ကာကွယ်ရန်အတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ် ပါသည်။
 • ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များကို တာဝန်သိစွာအသုံးပြုခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ အသိပညာပေးရန်အတွက် ထောင်နှင့်ချီသော လှုပ်ရှားမှုများ ပြုလုပ် ခဲ့သည်။

စိုက်ပျိုးရေးသည် မြန်မာ့စီးပွားရေး၏ ကျောရိုးဖြစ်သည်။ ရေရှည်တည်တံ့သော လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးကို ထောက်ပံ့ပေးခြင်းသည် စိုက်ခင်းများ၏ အထွက်နှုန်းကို မြှင့်တင်ရန်နှင့် နိုင်ငံတစ်ဝန်းရှိ ထောင်ချီသော လယ်သမား လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းများ၏ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုကို မြှင့်တင်ရန်အတွက် အရေးကြီးပါသည်။

 • ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများကို လယ်သမား ၂၉၅၀၀၀ ကျော်က ယုံကြည်စွာ အသုံးပြုကြသည်။
 • ကျွန်ုပ်တို့၏ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များသည် ၎င်းတို့၏ကျွမ်းကျင်မှုများကို မျှဝေရန်အတွက် လေ့ကျင့်မှုပေါင်း ၉၅၀ကျော်ကို စီစဉ်ခဲ့ပြီး လယ်သမား ၉၃၀၀၀ ကျော် နှင့် ‌တွေ့ဆုံဆက်သွယ်ခဲ့သည်။
Gender Equality

တာဝန်ယူမှု တာဝန်ခံမှုရှိသော စီးပွား‌‌ရေးလုပ်ငန်းစု တစ်ခု အနေဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့ဝန်ထမ်းများအတွက် တရားမျှတသော အားလုံးပါဝင်ပြီး လေးစားမှုရှိသည့် လုပ်ငန်းခွင်အခြေအနေကို ဖော်ဆောင်ပေးနိုင်ရန် ရည်မှန်းပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သော မဟာ သည် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များ၊ ကျားမတန်းတူညီမျှရေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု အသင်းတွင် ပါဝင်သည်။

 • ကျွန်ုပ်တို့ ဝန်ထမ်းများ ၏ ၂၆ ရာခိုင်နှုန်းသည် အမျိုးသမီးများ ဖြစ်သည်။
 • စီမံခန့်ခွဲမှုရာထူးကို တာဝန်ယူထားသူများ အနက် ၂၃ ရာခိုင်နှုန်းမှာ အမျိုးသမီးများဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည်။
 • ရာထူးတိုးသူများ၏ ၃၇ ရာခိုင်နှုန်း သည် အမျိုးသမီးများဖြစ်သည်။
Decent Work and Economic Growth

ကုမ္ပဏီတစ်ခုအနေဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ လုပ်ငန်းများကို ‌ရေရှည်တည်တံ့အောင် ဆောင်ရွက်နေပြီး ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝန်ထမ်းများအတွက် တိုက်ရိုက်သာမက ကျွန်ုပ်တို့၏ ကုန်ပစ္စည်း ပေးသွင်းသူများနှင့် လုပ်ဆောင် နေသူများအတွက် သွယ်ဝိုက်၍ပါ အလုပ်အကိုင်များ ဖန်တီးပေးပါသည်။

 • ၂၀၂၂ ခုနှစ် မတ်လကုန်တွင် ကျွန်ုပ်တို့တွင် ဝန်ထမ်း ၂၅၉၄ ဦးရှိသည်။
 • ကျွန်ုပ်တို့သည် ဝန်ထမ်းသစ် ၁၁၂ ဦးကို ခန့်အပ်ခဲ့ပြီး ၂၂ ဦးကို ရာထူးတိုးခဲ့သည်။
 • ကျွန်ုပ်တို့သည် ပေးသွင်းသူ ၆၃၈ ဦးနှင့် လက်တွဲဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး ၎င်းတို့အနက် ၈၅ ရာခိုင်နှုန်းမှာ မြန်မာနိုင်ငံမှဖြစ်သည်။
Clean Water and Sanitation

လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရန်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့၏ ကုန်ထုတ်လုပ်‌သောစက်ရုံများသည် ရေကို ထုတ်ယူရန်နှင့် စွန့်ထုတ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ လုပ်ဆောင်မှုများမှ ညစ်ညမ်းမှု၊ ရေပြတ်လပ်မှုစသည့် ဒေသဆိုင်ရာ ပြဿနာများ မဖြစ်ပေါ်စေရန် ဂရုတစိုက် စောင့်ကြည့်လျက်ရှိပါသည်။

 • ကျွန်ုပ်တို့သည် ရေကုဗမီတာ ၁၇၅၁၄ သုံးစွဲပြီး ကုဗမီတာ ၇၄၀၇ ကို စွန့်ထုတ်ခဲ့သည်။
Responsible Consumption and Production

ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များထုတ်လုပ်ရန် ဓာတုပစ္စည်းအမျိုးမျိုးနှင့် ကုန်ကြမ်းများကို အသုံးပြုပါသည်။ မြန်မာ့ဩဘာမှ အန္တရာယ်ရှိသော ပစ္စည်းများ သိမ်းဆည်းခြင်းနှင့် သယ်ယူခြင်းအတွက် လိုအပ်သော စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့် လိုအပ်ချက် များ အားလုံးကို သေချာစွာ လိုက်နာဆောင်ရွက်ပါသည်။

 • ကျွန်ုပ်တို့သည် ကုန်ကြမ်း မက်ထရစ်တန် ၄၉၄၀၀၀ကျော် ကို အသုံးပြုခဲ့သည်။
 • ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ဆောင်မှုများမှ အမှိုက် ၄၈၉၁ မက်ထရစ်တန် ကို ထွက်ရှိစေခဲ့ပြီး ၁၀၃ တန်ကို ပြန်လည်အသုံးပြုခဲ့သည်။
Climate Action

မြန်မာနိုင်ငံသည် ရာသီဥတု ဖောက်ပြန်မှုဒဏ်ကို ပြင်းထန်စွာခံစားရမည့် နိုင်ငံများအနက်တစ်နိုင်ငံ အပါအဝင်ဖြစ်ပြီး ဤသက်ရောက်မှုဒဏ်ကို လယ်သမားများသည် အများဆုံး ခံစားရမည်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုနှင့် ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ် ထုတ်လွှတ်မှုကို လျှော့ချရန် လုပ်ဆောင် နေပါသည်။

 • ကျွန်ုပ်တို့သည် ၈၃၇၈ တန် နှင့် ညီမျှသော ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ကို ထုတ်လွှတ် ခဲ့သည်။
 • ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်လွှတ်မှု၏ ၉၃ ရာခိုင်နှုန်းသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ Scope 1 နှင့်သက်ဆိုင်ပါသည်။
Life on Land

ပျားများနှင့် အခြားဝတ်မှုန်ကူးသော အရာများသည် ရေရှည် တည်တံ့သော စိုက်ပျိုးရေးအတွက် အရေးကြီးပါသည်။ ၎င်းတို့သည် သီးနှံများ ကြီးထွားရေးနှင့် စားနပ်ရိက္ခာ ထုတ်လုပ်မှုကို ပံ့ပိုးပေးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ထုတ်ကုန်များကို တာဝန်သိစွာ အသုံးပြုခြင်းသည် ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲများနှင့် သဘာဝဂေဟစနစ်များကို ကာကွယ်ရန်အတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ် ပါသည်။

 • ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များကို တာဝန်သိစွာအသုံးပြုခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ အသိပညာပေးရန်အတွက် ထောင်နှင့်ချီသော လှုပ်ရှားမှုများ ပြုလုပ် ခဲ့သည်။

GRI စံနှုန်းများ

ကျွန်ုပ်တို့၏ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် မသက်ဆိုင်သော သတင်းအချက်အလက်များ ထုတ်ပြန်ခြင်းကို Global Reporting Initiative (GRI) Standards နှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ပြီး ၂၀၂၄ ခုနှစ်မတိုင်မီအထိ GRI ၏ စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍစံနှုန်းများကို လိုက်နာမည်ဖြစ်ပါသည်။ အောက်ဖော်ပြပါ GRI အကြောင်းအရာများသည် မြန်မာ့ဩဘာ ၏ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် မသက်ဆိုင်သော အချက်အလက် ထုတ်ပြန်ခြင်းနှင့် သက်ဆိုင်ပါသည်။

ကျွန်ုပ်တို့၏ GRI အညွှန်းကို ဤတွင် ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ငန်းခွဲတစ်ခုဖြစ်သည့် Maha သည် နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း ၎င်းတို့၏ ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲမှုဆိုင်ရာ အစီရင်ခံစာများကို ထုတ်ပြန်ပါသည်။ ၎င်းတို့ကို ဤတွင်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
GRI ခေါင်းစဥ်များ
GRI အကြောင်းအရာများ
စီးပွား‌ရေးဆိုင်ရာ ‌ခေါင်းစဥ်များ
 • ၂၀၁ – စီးပွားရေးဆိုင်ရာ လုပ်ဆောင်ချက်
 • ၂၀၃ – တိုက်ရိုက်မဟုတ်သည့် စီးပွား‌‌ရေးဆိုင်ရာ အကျိုးသက်ရောက်မှုများ
 • ၂၀၄ – ကုန်စည်ဝယ်ယူခြင်း အလေ့အထများ
 • ၂၀၅ – အဂတိလိုက်စားမှု တိုက်ဖျက်ရေး
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ခေါင်းစဥ်များ
 • ၃၀၁ – ကုန်ကြမ်းများ
 • ၃၀၂ – စွမ်းအင်
 • ၃၀၃ – ရေနှင့် ရေဆိုးထွက်ခြင်း
 • ၃၀၆ – စွန့်ပစ်ပစ္စည်း
လူမှု‌ရေးဆိုင်ရာ ခေါင်းစဥ်များ
 • ၄၀၁ – အလုပ်ခန့်အပ်ခြင်း
 • ၄၀၃ – လုပ်ငန်းခွင် ကျန်းမာရေးနှင့် လုံခြုံရေး
 • ၄၀၄ – လုပ်ငန်းခွင် သင်တန်းပေးရေးနှင့် ပညာရေး
 • ၄၀၅ – မတူညီခြင်းကို အသိအမှတ်ပြုခြင်းနှင့် တန်းတူအခွင့်အရေးပေးခြင်း
 • ၄၀၆ – ခွဲခြားဆက်ဆံမှု မရှိခြင်း

စီးပွား‌ရေးဆိုင်ရာ ‌ခေါင်းစဥ်များ

 • ၂၀၁ – စီးပွားရေးဆိုင်ရာ လုပ်ဆောင်ချက်
 • ၂၀၃ – တိုက်ရိုက်မဟုတ်သည့် စီးပွား‌‌ရေးဆိုင်ရာ အကျိုးသက်ရောက်မှုများ
 • ၂၀၄ – ကုန်စည်ဝယ်ယူခြင်း အလေ့အထများ
 • ၂၀၅ – အဂတိလိုက်စားမှု တိုက်ဖျက်ရေး

သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ခေါင်းစဥ်များ

 • ၃၀၁ – ကုန်ကြမ်းများ
 • ၃၀၂ – စွမ်းအင်
 • ၃၀၃ – ရေနှင့် ရေဆိုးထွက်ခြင်း
 • ၃၀၆ – စွန့်ပစ်ပစ္စည်း

လူမှု‌ရေးဆိုင်ရာ ခေါင်းစဥ်များ

 • ၄၀၁ – အလုပ်ခန့်အပ်ခြင်း
 • ၄၀၃ – လုပ်ငန်းခွင် ကျန်းမာရေးနှင့် လုံခြုံရေး
 • ၄၀၄ – လုပ်ငန်းခွင် သင်တန်းပေးရေးနှင့် ပညာရေး
 • ၄၀၅ – မတူညီခြင်းကို အသိအမှတ်ပြုခြင်းနှင့် တန်းတူအခွင့်အရေးပေးခြင်း
 • ၄၀၆ – ခွဲခြားဆက်ဆံမှု မရှိခြင်း
 • ၄၁၃ – ဒေသခံအသိုင်းအဝိုင်းများ
ကျွန်ုပ်တို့၏ GRI အညွှန်းကို ဤတွင် ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။

ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ငန်းခွဲတစ်ခုဖြစ်သည့် Maha သည် နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း ၎င်းတို့၏ ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲမှုဆိုင်ရာ အစီရင်ခံစာများကို ထုတ်ပြန်ပါသည်။ ၎င်းတို့ကို ဤတွင်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။

ကျွန်ုပ်တို့၏ အချက်အလက်များ

ဤအစီရင်ခံစာတွင် မြန်မာ့ဩဘာလုပ်ငန်းစု၏ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် မသက်ဆိုင်သည့် စွမ်းဆောင်ချက်များအား သိရှိစေရန် ကျွန်ုပ်တို့၏ လုပ်ဆောင်ချက်များ၊ တိုးတက်မှုများနှင့်ရလဒ်များကို ကိန်းဂဏန်းအချက်အလက် များ၊ အရည်အသွေးဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များနှင့်တကွ ဖော်ပြထားသည်။ ကိန်းဂဏန်း အချက်အလက်များသည် သီးခြားမှတ်ချက်ပြုထားခြင်း မရှိပါက ၂၀၂၂ ခုနှစ် ဧပြီလမှ ၂၀၂၃ ခုနှစ် မတ်လ (ဘဏ္ဍာနှစ် ၂၀၂၂/၂၃) အတွင်း အကျုံးဝင်ပါသည်။ အရည်အသွေးဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များ သည် ၂၀၂၂ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလမှ ၂၀၂၃ ခုနှစ် မတ်လအတွင်းမှ ဖြစ်သည်။  

ထုတ်ဖော်ပြသထားသည့် အချက်အလက်များကို အခြားပြင်ပ အဖွဲ့အစည်းမှ စစ်ဆေးထားခြင်း မရှိသေးပါ။

မြန်မာ့ဩဘာ မှ သင်၏ အကြံပြုချက်နှင့်မေးခွန်းများကို ကြိုဆိုပါသည်။ ကုမ္ပဏီ၏ ရေရှည်ဖွံဖြိုးရေးအရာရှိချုပ် အား ဖော်ပြပါအီးမေးလ် nyinyikyawlwinoo@awba-group.com နှင့် corporatecommunication@awba-group.com သို့ ပေးပို့ ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။