စီးပွားရေးဆိုင်ရာ အလေ့အထများ

မြန်မာ့ဩဘာသည် တာဝန်ယူမှု၊ တာဝန်ခံမှုရှိသောကုမ္ပဏီတစ်ခု အနေဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏စီးပွားရေး မိတ်ဖက်များ၊ ပေးသွင်းသူများနှင့် ထိတွေ့ဆက်ဆံသည့်အခါ သို့မဟုတ် ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များကို ထုတ်လုပ်သည့်အခါ မှန်ကန်သည့်အရာကို လုပ်ဆောင်ရန် ကြိုးပမ်းပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများသည် သက်ဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းများအားလုံးနှင့် ကိုက်ညီကြောင်း သေချာစေပါသည်။

စီးပွားရေးသမာဓိ

ကျွန်ုပ်တို့လုပ်ငန်းစု၏ ဂုဏ်သိက္ခာကို ကာကွယ်ခြင်းသည် အရေးကြီးဆုံးဖြစ်သည်။

ကျွန်ုပ်တို့၏ ကျင့်ဝတ်စည်းမျဥ်းထဲတွင် ဝန်ထမ်းများအနေဖြင့် ၎င်းတို့၏လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရာတွင် မည်သို့ပြုမူသင့်သည်ကို သတ်မှတ်ထားပါသည်။ မြန်မာ့ဩဘာ အနေဖြင့် အကျိုးသက်ဆိုင်သူများ အားလုံးကို စိုးရိမ်ပူပန်မှု တစ်စုံတစ်ရာရှိပါက ပြောကြားရန် တိုက်တွန်းပါသည်။ ထိုသို့ပြုလုပ်ခြင်းသည် ကျွန်ုပ်တို့အတွက် ကျင့်ဝတ်နှင့်သက်ဆိုင်သော ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေများကို ဖော်ထုတ်ခြင်းနှင့် စီမံခန့်ခွဲခြင်းတို့အတွက် ပဓာနကျပါသည်။

Eco-efficient ဖြစ်သော ကုန်ထုတ်လုပ်သူ

ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များထုတ်လုပ်ရန်အတွက် ကုန်ကြမ်းများ၊ စွမ်းအင်နှင့် ရေတို့ကို မှီခိုပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းစဉ်များ၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကို အကောင်းဆုံး ဖြစ်အောင်လုပ်ပြီး မူဝါဒ ချမှတ်ထားသည့်အတိုင်း အကျိုးသက်ရောက်မှုများကို ဂရုတစိုက်စောင့်ကြည့်ခြင်းဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အပေါ် သက်ရောက်မှုကို အတတ်နိုင်ဆုံး လျှော့ချရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။ ကမ္ဘာမြေအတွက် အကျိုးရှိသောအရာသည် ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ငန်းအတွက်လည်း ကောင်းမွန်ပါသည်။ စွမ်းအင် ချွေတာရန်နှင့် အမှိုက်များကို တတ်နိုင်သမျှ လျော့နည်းစေရန် ကျွန်ုပ်တို့ လုပ်ဆောင်နေပါသည်။

ကုန်စည်ထောက်ပံ့ရေးဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှု

ကုန်ကြမ်းတင်သွင်းရန် နှင့် ကုန်ချောအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲပြီး နိုင်ငံတစ်ဝန်းရှိ လယ်သမားထောင်ပေါင်းများစွာထံ ရောက်ရှိစေရန် ကျွန်ုပ်တို့သည် မိတ်ဖက်အမျိုးမျိုးနှင့် ကိုယ်စားလှယ် ၉၀၀ကျော် ဖြင့် နီးကပ်စွာလုပ်ဆောင်ပါသည်။

ကျွန်ုပ်တို့၏ ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေများကို အကဲဖြတ်ပြီး ကျွန်ုပ်တို့၏ ထုတ်ကုန်များမှတစ်ဆင့် မြန်မာ့တောင်သူလယ်သမားများအကျိုးကျေးဇူးများ ရရှိစေရန်အတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည့် အရေးပါသူအမျိုးမျိုးနှင့် တွေ့ဆုံဆက်သွယ်ပါသည်။

လူ့အခွင့်အရေး

မြန်မာ့ဩဘာသည် လူ့အခွင့်အရေးကို လေးစားလိုက်နာရန် ကြိုးပမ်းပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် လူ့အခွင့်အရေးနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေများကို အကဲဖြတ်ပြီး လိုအပ်သည့်အချိန်တိုင်းတွင် ထိရောက်သော ကုထုံးများ ပံ့ပိုးပေးနိုင်ကြောင်း သေချာစေပါသည်။

၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွင်းရှိ အဓိကအချက်အလက်များ

 • မြန်မာ့ဩဘာလုပ်ငန်းစုတွင် ကျင့်ဝတ်စည်းမျဉ်းမူဝါဒအား ချိုးဖောက်မှု ၁၇ ကြိမ် အား မှတ်တမ်းတင်ထားသည်။
 • မြန်မာ့ဩဘာလုပ်ငန်းစုသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ စက်ရုံတစ်ခုအား နေရာပြောင်းရွှေ့ခဲ့ပြီး၎င်းလုပ်ငန်းစဉ်နှင့် ပတ်သက်၍ မြန်မာ့ဩဘာလုပ်ငန်းစု၏ ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင် ပွင့်လင်းမြင်သာစွာ ဖော်ပြထားသည်။
 • မြန်မာ့ဩဘာလုပ်ငန်းစုသို့ ကုန်ကြမ်းပေးသွင်းသူများ၏ ၉၈ ရာခိုင်နှုန်းသည် မြန်မာ့စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများဖြစ်ကြသည်။
 • မြန်မာ့ဩဘာလုပ်ငန်းစု အသုံးစရိတ်၏ ၅၃ ရာခိုင်နှုန်းကို မြန်မာ့ပေးသွင်းသူများအတွက် အသုံးပြုခဲ့သည်။ မြန်မာ့သြဘာလုပ်ငန်းစုသည် ကုန်စည်ဝယ်ယူရရှိမှု ကိစ္စရပ်များအား သေချာစေရန် ပြည်တွင်းဝယ်ယူမှုကို အသုံးပြုခဲ့သည့် အတွက် ၂၀၂၂ မှ ၂၀၂၃ အတွင်း မြန်မာ့လုပ်ငန်းများမှ ဝယ်ယူမှု ၈ ဆ တိုးတက်ခဲ့သည်။
 • မြန်မာ့ဩဘာလုပ်ငန်းစုသည် ၂၀၂၃ ခုနှစ်တွင် ၁၁,၈၇၉ မီဂါဝပ် သုံးစွဲခဲ့ပြီး ကျွန်ုပ်တို့ စွမ်းအင်သုံးစွဲမှု၏ ၇၂ ရာခိုင်နှုန်းသည် မီးစက်အတွက် ဒီဇယ်အသုံးပြုမှုဖြစ်သည်။
 • မြန်မာ့ဩဘာလုပ်ငန်းစု၏ လစဉ်စွမ်းအင်အသုံးပြုမှုသည် ယခင်ကဲ့သို့ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစက်ရုံမှ  လျှပ်စစ်ဓာတ်အားကို အားကိုးနိုင်ရန် ခက်ခဲသောကြောင့် ဘဏ္ဍာနှစ် ၂၀၂၁/၂၀၂၂ ခုနှစ်နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ဘဏ္ဍာနှစ် ၂၀၂၂/၂၀၂၃ ခုနှစ်တွင် ၂၈ ရာခိုင်နှုန်း တိုးလာခဲ့သည်။
 • မြန်မာ့ဩဘာလုပ်ငန်းစုသည် ကုန်ကြမ်းတန်ချိန် ၁၂၇,၉၆၉ တန်ချိန်အား အသုံးပြုခဲ့ပြီး ၎င်းတို့အနက် ၉၆ ရာခိုင်နှုန်းသည် အန္တရာယ်ရှိသော ကုန်ပစ္စည်းများ ဖြစ်ကြသည်။
 • မြန်မာ့ဩဘာလုပ်ငန်းစု၏ လစဉ် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်မှုသည် ၂၀၂၂ ခုနှစ်နှင့် ၂၀၂၃ ခုနှစ်ကြားတွင် ၇၅ ရာခိုင်နှုန်း ကျဆင်းသွားသည်။
 • ထိုစွန့်ပစ်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်မှု၏ ၆၆ ရာခိုင်နှုန်းအား ပြန်လည် အသုံးပြုခြင်း (၁၄ ရာခိုင်နှုန်း) နှင့် ဘေးကင်းစွာ ပြန်လည်သိမ်းဆည်းခြင်း (၅၂ ရာခိုင်နှုန်း) အစရှိသည့် လုပ်ငန်းစဉ်များကို ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့သည်။
 • မြန်မာ့ဩဘာလုပ်ငန်းစုသည် ရေ ၇၆,၈၈၃ ကုဗမီတာကို သုံးစွဲခဲ့ပြီး ၂,၄၈၃ ကုဗမီတာကို စွန့်ပစ်ခဲ့သည်။
 • မြန်မာ့ဩဘာလုပ်ငန်းစုသည် လူအခွင့်အရေးကို လေးစားလိုက်နာ၍ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝန်ထမ်းများ၊ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ၊ ဝယ်ယူသူများနှင့် ပတ်သက်သည့် အန္တရာယ်များကို ပုံမှန်အကဲဖြတ် လုပ်ဆောင်လျက်ရှိသည်။

ကုန်ကြမ်းသုံးစွဲမှု တိုးတက်ပြောင်းလဲလာခြင်း (တန်)

စွန့်ပစ်ပစ္စည်း ထုတ်လုပ်မှု တိုးတက်ပြောင်းလဲလာခြင်း (တန်)

စွမ်းအင်းသုံးစွဲမှု တိုးတက်ပြောင်းလဲလာခြင်း (ကီလို၀ပ်)

ကုန်စည်ထောင်ပံ့ရေး ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစဉ် တိုးတက်ပြောင်းလဲလာခြင်း

၂၀၂၁-၂၀၂၂ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွင်းရှိ အဓိကအချက်အလက်များ

 • ၂၀၂၁-၂၀၂၂ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် ကျွန်ုပ်တို့၏ကျင့်ဝတ်စည်းမျဥ်းနှင့် ပတ်သက်သည့် သတိပေးချက် မရရှိခဲ့ပါ။ ပြီးခဲ့သော ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် တစ်ခုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။
 • ၂၀၂၁-၂၀၂၂ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် ကျွန်ုပ်တို့၏စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုသည် ၄၆၅၀ မဂ္ဂါဝပ်သို့ ရောက်ရှိခဲ့ပြီး ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ်နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက လစဉ်သုံးစွဲမှု ၁၄ ရာခိုင်နှုန်း လျော့ကျသွားပါသည်။ ယခုတွင် ကျွန်ုပ်တို့ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရန်နှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ယာဉ်များကို ရွှေ့ ပြောင်းရန်အတွက် ဒီဇယ်ဆီကို အများအားဖြင့် သုံးစွဲပါသည်။
 • ၂၀၂၁-၂၀၂၂ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် ရေ ၁၇၅၁၄ ကုဗမီတာ သုံးစွဲခဲ့ပြီး ကျွန်ုပ်တို့၏ လစဉ်သုံးစွဲမှုသည် ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ်နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက အပြောင်းအလဲမရှိပဲ တည်ငြိမ်နေပါသည်။ အလားတူပင် ကျွန်ုပ်တို့၏ လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုအတွက် လိုအပ်သော ရေ၏ ပျမ်းမျှ ၈၀ ရာခိုင်နှုန်း ကို ထုတ်လုပ်သည့်နေရာများအနီးရှိ အရင်းအမြစ်များမှ ထုတ်ယူခဲ့ပါသည်။
 • ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များထုတ်လုပ်ရန်အတွက် ကုန်ကြမ်း ၆၉၈၃၆ တန်ကိုအသုံးပြုခဲ့ပြီး ၆၆ ရာခိုင်နှုန်း သည်အန္တရာယ်ရှိသောပစ္စည်းများဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ငန်များမှ စွန့်ပစ်အမှိုက် ၈၀၅၃ တန်ကို ထုတ်ပေးခဲ့ပြီး ထိုအထဲမှ ၁၇ ရာခိုင်နှုန်းသည် အန္တရာယ်ရှိသော စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ ဖြစ်သည်။
 • ၂၀၂၁-၂၀၂၂ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ ၆၃၈ ဦး နှင့် လက်တွဲဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး ၎င်းတို့အနက် ၈၅ ရာခိုင်နှုန်း သည် မြန်မာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများဖြစ်ပြီး ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် ၉၄ ရာခိုင်နှုန်းရှိ သည်။ အသုံးစရိတ်အရ မြန်မာနိုင်ငံတွင်း ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူများထံတွင် ဝယ်ယူသုံးစွဲငွေမှာ ၂၀၂၁-၂၀၂၂ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် စုစုပေါင်းအသုံးစရိတ်၏ ၁၅ ရာခိုင်နှုန်း ရှိပြီး ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် ၅၆ ရာခိုင်နှုန်း ရှိသည်။ ဤပြောင်းလဲမှုသည် ကျပ်ငွေတန်ဖိုး ကျဆင်းမှုကို ထင်ဟပ်လျက်ရှိရာ ၂၀၂၁ နှင့် ၂၀၂၂ တို့တွင် ဒေါ်လာများဝယ်ယူရန် ကျပ်ငွေပိုမိုသုံးစွဲခဲ့ရသည်။
 • ၂၀၂၀ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလမှစတင်၍ စုစုပေါင်းတိုင်ကြားချက် ၁၀ ခုကို လက်ခံရရှိခဲ့ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့အဖွဲ့သည် ၎င်းတို့အားလုံးကို စုံစမ်းစစ်ဆေးပြီး ဖြေရှင်းခဲ့သည်။ ဆိုးရွားသော အခြေအနေများကြားထဲမှပင် ကျွန်ုပ်တို့သည် ကိစ္စရပ်များအားလုံးကို အချိန်နှင့်တပြေးညီ ညွှန်ကြားရန်နှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ ရည်မှန်းချက်များကို ပြည့်မီရန် အမြဲစီမံနိုင်ခဲ့သည်။ တိုင်ကြားချက်အချို့ကို တင်သွင်းသူအားလုံးသည် ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ငန်းစဉ်ကို ကျေနပ်ကြပြီး ၈၀ ရာခိုင်နှုန်း ကျော်သည် ရလဒ်များကို ကျေနပ်ကြသည်။

စွမ်းအင်ပျမ်းမျှသုံးစွဲမှု တိုးတက်ပြောင်းလဲမှု
(ပျမ်းမျှမဂ္ဂါဝပ်နာရီ / လ)

ရေသုံးစွဲမှု တိုးတက်ပြောင်းလဲမှု
(ပျမ်းမျှကုဗမီတာ / လ)

လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရန်အသုံးပြုသည့် ကုန်ကြမ်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု

စွန့်ပစ်ပစ္စည်း ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု

ကုန်စည်ထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်တွင် တိုးတက်ပြောင်းလဲမှု

နစ်နာချက်တိုင်ကြားမှုစနစ်

* ရက်

ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူမှုရေးသက်ရောက်မှုအပေါ် အကဲဖြတ်ခြင်း

မြန်မာ့သြဘာလုပ်ငန်းစုသည် မှော်ဘီမြို့နယ်ရှိဒေသခံတို့၏ စိုးရိမ်ပူပန်မှုကိုသိရှိနားလည်သောကြောင့် Hmawbi Agricultural Input complex (HAIC) စက်ရုံ၏ ကျန်းမာရေး၊ ဘေးကင်းလုံခြုံရေးနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ စံချိန်စံညွှန်းများကို နိုင်ငံတကာမှ သတ်မှတ်ထားသည့်အတိုင်းလိုက်နာလုပ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်သည်။
၂၀၀၃ ခုနှစ်၏ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဥပဒေအရ စီမံကိန်းဆောက်လုပ်ပြီးစီးချိန်တွင် ကြားခံတတိယအဖွဲ့အစည်းမှ ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူမှုရေးသက်ရောက်မှု (ESIA) ကိုဆန်းစစ်လေ့လာအကဲဖြတ်သွားမည်ဖြစ်သည်။
၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလတွင် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာနမှ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းများ ပြန်လည်ပြင်ဆင်ပြီးနောက်တွင် မြန်မာ့သြဘာသည် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဘဏ္ဍာရေးကော်ပိုရေးရှင်း (IFC) ၏ လမ်းညွှန်ပြသမှုဖြင့် ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူမှုရေးသက်ရောက်မှု (ESIA) အသစ်ကိုထပ်မံဆန်းစစ်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ဤနောက်ဆုံး ဆန်းစစ်မှုကို ဆောင်ရွက်ပြီးစီးပြီဖြစ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုကော်မရှင်နှင့် သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာနတို့ကို တင်ပြထားပြီး ဖြစ်သည်။

Grievance Mechanisms ကို မှော်ဘီဒေသရှိ လုပ်ငန်းတွင် အသုံးပြုပုံ

Grievance Mechanism ဆိုတာဘာလဲ?

မြန်မာ့သြဘာစီမံကိန်းများ၏ အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုခံရသည့် လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းမှ တိုင်ကြားချက်များနှင့် အကြံပြုချက်များကိုသိရှိနားလည်စေရန်၊ မြန်မာ့သြဘာနှင့် လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းကြား ပိုမိုကောင်းမွန်သည့် ဆက်ဆံရေးရရှိစေရန် လုပ်ဆောင်ပေးသောအရာတစ်ခုဖြစ်သည်။

မြန်မာ့သြဘာ၏ ထူးခြားသောယုံကြည်ချက်နှင့် လုပ်ဆောင်ပုံ

 • လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းမှ ဒေသခံကိုယ်စားလှယ်များကိုသင်တန်းပေးခြင်း
 • ထိရောက်သောသင်ကြားမှုအတွက် ကာတွန်းနှင့် အခြားဆွဲဆောင်မှုရှိသောနည်းလမ်းများကိုအသုံးပြု၍ သင်ကြားခြင်း
 • ရပ်ရွာဒေသအတွက် ဆိုင်းဘုတ်များထောင်ခြင်းနှင့် အသိပညာပေးလက်ကမ်းစာစောင်များ ဖြန့်ဝေခြင်း

လုပ်ဆောင်ပုံ

မြန်မာ့သြဘာနှင့် လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းကြား အပြန်အလှန်ဆက်ဆံရေးရှိအောင် ပြုလုပ်ခြင်း

လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းရှိ ဒေသခံများမှ မိမိတို့ဆန္ဒအားလွတ်လပ်စွာထုတ်ပြောခွင့်ရှိခြင်း

စီမံကိန်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်နိုင်သော အန္တရာယ်များလျော့နည်းအောင် စီမံခန့်ခွဲခြင်း

လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းကြား လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ရန် လူမှုရေးလိုင်စင် ရရှိအောင် ပြုလုပ်ခြင်း

ဒေသခံကိုယ်စားလှယ်များ

ကျေးလက်နေပြည်သူများမှ Grievance Mechanisms ဟုခေါ်သည့် နည်းလမ်းအသစ်ကိုအသုံးပြု၍ တိုင်ကြားမှုများနှင့် အကြံပေးမှုများကို ပြုလုပ်နိုင်ရန် ကျေးလက်ဒေသများမှ ဒေသခံကိုယ်စားလှယ်များကိုရွေးချယ်ထားရှိပါသည်။ အဆိုပါ ကိုယ်စားလှယ်များသည် လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းနှင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များအကြားနားလည်မှုရရှိအောင် အဓိကညှိုနှိုင်းပေးသူများဖြစ်သည်။