မြန်မာ့သြဘာလုပ်ငန်းစုမှ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပထမဆုံးသော ပုဂ္ဂလိကပိုင် စိုက်ပျိုးရေး သွင်းအားစု ထုတ်လုပ်ရေး စက်ရုံကို ဖွင့်လှစ်

မှော်ဘီမြို့နယ်။ ၁၉ ရက် ၊ သြဂုတ်၊ ၂၀၁၈။ ။ မြန်မာနိုင်ငံ၏ အကြီးမားဆုံး [...]